Aanvraag buurtsportcoach voor Raalter basisscholen

Wilt u het schooljaar 2021-2022 ook weer gebruik maken van een buurtsportcoach voor de gymlessen op uw basisschool? Vul hieronder het aanvraagformulier in! 

Ook (weer) gebruik maken van een buurtsportcoach?

Ook voor het schooljaar 2021-2022 is het voor de Raalter basisscholen weer mogelijk een buurtsportcoach (voorheen: combinatiefunctionaris) aan te vragen. In het schooljaar 2020-2021 waren de buurtsportcoaches actief op 14 van de 17 basisscholen in de gemeente Raalte. Door het invullen van onderstaand formulier laat u weten of u komend schooljaar een buurtsportcoach in wilt zetten als vakleerkracht bewegingsonderwijs binnen uw school.

Collegebesluit inzet buurtsportcoaches

In de afgelopen maanden heeft er een evaluatieonderzoek plaatsgevonden naar de inzet van de buurtsportcoaches in de gemeente Raalte. De algemene conclusie was dat de inzet van de buurtsportcoaches verbreed moet worden en beschikbaar moet zijn voor alle Raaltenaren van 0-100 jaar. De buurtsportcoach moet naast het gezicht op de school ook (meer) het gezicht in de wijk/dorpskern en bij de sportvereniging zijn. Om die inzet vrij te spelen binnen de beschikbare fte's is onder andere voorgesteld de inzet van de buurtsportcoach (vanuit de Brede Regeling Combinatiefuncties) binnen het onderwijs vanaf het schooljaar 2021-2022 te maximaliseren op één lesuur per groep per week. Voor dit lesuur geld nog steeds een subsidie van 40% op de loonkosten. De buurtsportcoach is nog steeds voor een tweede lesmoment in te zetten, maar hiervoor wordt dan 100% van het uurtarief berekend. Dit advies is door het College van de gemeente Raalte overgenomen en vastgesteld

Voor de scholen die op dit moment de buurtsportcoach inhuren voor twee lesmomenten per groep per week, is een overgangsregeling ingericht. Zij kunnen de buurtsportcoach ook het komende schooljaar nog voor 60% van de loonkosten inhuren. Vanaf het schooljaar 2022-2023 betalen zij 100% van het uurtarief.

Loonkosten en werkgeverschap

Voor de inzet van een buurtsportcoach betaalt u 60% van de loonkosten, voor het eerste lesuur en 100% van de loonkosten voor het tweede lesuur (m.u.v. de scholen die dit schooljaar twee lesuren per week afnemen). Per lesuur wordt nog steeds 54 minuten inzet van de buurtsportcoach berekend: 45 minuten gymles en 9 minuten op- en afbouw. Voor het schooljaar 2021-2022 zijn de tarieven:

  • € 18,33 voor het eerste lesmoment (60% loonkosten)
  • € 30,56 voor het tweede lesmoment (100% loonkosten)

Tarieven zijn excl. BTW. Het werkgeverschap van de buurtsportcoaches is in handen van Sportbedrijf Raalte B.V.

Looptijd detacheringsovereenkomst

De huidige afspraken rondom de inzet van een buurtsportcoach zijn vastgelegd in een detacheringsovereenkomst. Deze overeenkomsten hebben een looptijd tot het einde van het schooljaar 2020-2021. Vanwege het genomen collegebesluit en daarmee een verlenging van deelname aan de landelijke Brede Regeling Combinatiefuncties door de gemeente Raalte, worden met ingang van het schooljaar 2021-2022 nieuwe detacheringsovereenkomsten opgesteld.

Vragen over de inzet buurtsportcoach en/of Regeling?

Heeft u vragen over de inzet van de buurtsportcoach binnen uw basisschool, over de Brede Regeling Combinatiefuncties en/of over het genomen collegebesluit, neem dat contact op met sportconsulent Maarten Paalman via telefoonnummer 06 133 666 88, of mail naar maarten.paalman@sportbedrijfraalte.nl

Aanvraagformulier buurtsportcoach

Deelname schooljaar 2021-2022
Aantal lesgroepen 2021-2022

Vul hieronder het aantal lesgroepen in voor uw basisschool. Heeft uw school een bepaalde lesgroep of combinatiegroep niet, dan hoeft u bij dat veld niets in te vullen.

Aantal lesmomenten 2021-2022
Inzet buurtsportcoach
Opmerkingen