Aanvraag buurtsportcoach voor Raalter basisscholen

Wilt u het schooljaar 2022-2023 ook weer gebruik maken van een buurtsportcoach als vakleerkracht bewegingsonderwijs op uw basisschool? Vul hieronder het aanvraagformulier in! 

Ook (weer) gebruik maken van een buurtsportcoach?

Ook voor het schooljaar 2022-2023 is het voor de Raalter basisscholen weer mogelijk een buurtsportcoach aan te vragen, voor inzet als vakleerkracht bewegingsonderwijs. In het schooljaar 2021-2022 waren de buurtsportcoaches actief op 15 van de 17 basisscholen in de gemeente Raalte. Door het invullen van onderstaand formulier laat u weten of u komend schooljaar een buurtsportcoach in wilt zetten binnen uw school.

Loonkosten en werkgeverschap

Voor de inzet van een buurtsportcoach betaalt u een gesubsidieerd tarief voor het eerste lesuur en 100% van de loonkosten voor het tweede lesuur en eventuele taakuren (zie bijlage bij de detacheringsovereenkomst). Voor het schooljaar 2022-2023 zijn de tarieven:

  • € 18,33 (excl. btw) per uur voor het eerste lesmoment 
  • € 30,56 (excl. btw) per uur voor het tweede lesmoment en aanvullende taakuren

Het werkgeverschap van de buurtsportcoach is in handen van Sportbedrijf Raalte B.V. of KDV de Rode Bank. De werkgever van de desbetreffende buurtsportcoach maakt de feitelijke afspraken over inzet en facturatie voor de inzet. 

Berekening lesduur gymles

Per lesuur wordt nog steeds 54 minuten voor de inzet van de buurtsportcoach gefactureerd: 

  • 45 minuten gymles
  • 9 minuten op- en afbouw

Dit wordt per lesuur aangevuld met 6 minuten voor rapporteringen en ondersteuning van de groepsleerkracht (vooralsnog gesubsidieerd vanuit de Rijksmiddelen). 

Duurt een les langer dan 45 minuten, dan worden de kosten naar rato berekend. 

Vragen over de inzet buurtsportcoach en/of Regeling?

Heeft u vragen over de inzet van de buurtsportcoach binnen uw basisschool of over de Brede Regeling Combinatiefuncties, neem dat contact op met sportconsulent Maarten Paalman via telefoonnummer 06 133 666 88, of mail naar maarten.paalman@sportbedrijfraalte.nl

Aanvraagformulier buurtsportcoach

Deelname schooljaar 2020-2021
Aantal lesgroepen en gymrooster 2021-2022

Upload hieronder een gymrooster op waaruit blijkt wat het aantal lesgroepen zijn, wat de lesduur per lesgroep is en wat eventueel aanvullende taakuren voor de buurtsportcoach zijn.

Aantal lesmomenten 2020-2021
Inzet buurtsportcoaches
Opmerkingen