Coronavirus en sport

Op dit moment heeft het coronavirus heel Nederland, en daarmee ook de sport, in zijn greep. Via onze website proberen wij u zoveel mogelijk te informeren over de gevolgen en maatregelen voor uw sportvereniging, naast datgene dat vanuit het RIVM, Regering en de sportbonden besloten is.

Het coronavirus en sport in de gemeente Raalte

Wij (Sportbedrijf Raalte) en de gemeente Raalte hebben regelmatig contact over alles rondom het coronavirus en de gevolgen hiervan voor de Raalter sportverenigingen. 

Heb je specifieke vragen rondom de openstelling van de gemeentelijke sportaccommodaties zoals Sportcentrum Tijenraan en Zwembad de Tippe? Lees dan ons nieuwsbericht waarin wij regelmatig een update van de genomen besluiten communiceren. 

Verscherping maatregelen

Op 28 september heeft het kabinet de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus verscherpt. Voor de sport houden deze maatregelen in dat vanaf 29 september voor een periode van drie weken geen publiek meer welkom is bij sportwedstrijden van zowel profs als amateurs. De sportkantines gaan in deze periode dicht. Verder geldt het dringende advies voor een mondkapje in openbare ruimtes (vanaf 13 jaar).


Heropening van de sport

Per 1 juli heeft er weer een verruiming van de maatregelen plaatsgevonden. Zo mag er vanaf die datum onder andere ook weer binnen gesport worden en mogen contactsporten weer door alle leeftijden beoefend worden. Nog meer mensen zullen vanaf nu weer in beweging komen en gaan sporten, op een vrijwel gelijke manier zoals voor de coronacrisis het geval was. De omgeving waarin dit gebeurd is nog wel anders, vanwege alle maatregelen en richtlijnen. Alle afspraken rondom de heropening van de sport zijn vastgelegd in het protocol verantwoord sporten, dat je onderaan deze pagina kan downloaden. Sportaanbieders zijn er zelf verantwoordelijk voor dat de regels worden nageleefd. 

Met het verruimen van de maatregelen, is het per 1 juli ook niet meer nodig georganiseerde sport- en beweegactiviteiten te melden via het aanmeldformulier op onze website. Het formulier is daarom ook verwijderd. 

  • Bekijk de veelgestelde vragen rondom de heropening van de sport in de gemeente Raalte
  • Er zijn posters ontwikkeld met richtlijnen voor bestuurders, trainers, ouders en sporters. Onderaan deze pagina download je deze.
  • NOC*NSF heeft ook een set met informatieborden ontwikkeld die clubs en sportaanbieders helpen hun sportaccommodatie ‘coronaproof’ te maken. Op nocnsf.nl/sportprotocol zijn deze bestanden te downloaden.

Compensatiemaatregelen

Uitstel betaling gemeentelijke belastingen
Raalter (sport)verenigingen en stichtingen kunnen, net als eerder de ondernemers, ook uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen aanvragen. Om hier gebruik van te kunnen maken moeten ze wel zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Uitstel kan worden aangevraagd via het digitale aanvraagformulier van de gemeente Raalte. Voor (sport)verenigingen en stichtingen gaat het om uitstel van rioolheffing en OZB-belasting. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten uitstel van betaling te verlenen tot 31 augustus 2020.

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)
Via de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS) kunnen ondernemers een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 ontvangen. De TOGS geldt voor verschillende sectoren waar in sommige gevallen ook verenigingen en stichtingen gebruik van kunnen maken. De tegemoetkoming is voor die ondernemers waarvan de hoofdactiviteit overeenkomt met een van de vastgestelde SBI-codes. SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling en de code geeft aan wat de hoofdactiviteit van een bedrijf is.  Ga naar de website van de Rijksoverheid voor de vastgestelde SBI-codes en informatie over aanvragen.

Meer informatie

Heb je vragen, of wil je meer informatie? Stuur dan een e-mail naar verenigingen@sportbedrijfraalte.nl en we proberen je vraag zo snel mogelijk te beantwoorden, waar nodig in afstemming met de gemeente Raalte.