Aanmeldformulier georganiseerd sportaanbod

Op deze pagina meldt u uw georganiseerde buitensportactiviteiten of zwemactiviteiten aan voor de doelgroep kinderen t/m 12 jaar, jeugd van 13 t/m 18 jaar en/of volwassenen vanaf 18 jaar (mogelijk vanaf 11 mei).

Let op: heeft u eerder een aanmeldformulier ingestuurd voor activiteiten voor de doelgroep 0-12 of 13-18 en wilt u uw aanbod vanaf 11 mei ook aanbieden voor volwassenen? Dan moet u die aanvulling (dus alleen het nieuwe aanbod) ook melden via onderstaand formulier. 

Zijn er geen wijzigingen in de organisatie van het aanbod? Verwijs bij de overige vragen dan naar het eerder ingestuurde formulier.

Aanmeldformulier georganiseerde buitensportactiviteiten en zwemactiviteiten

Corona-coördinator

Wie is de contactpersoon van de sportaanbieder voor het gebruik van de locatie?

Coronaverantwoordelijken

Wie heeft u aangewezen als corona-verantwoordelijke? (hiervan is steeds tenminste één persoon aanwezig op de sportlocatie)

Sportaanbod

Let op: het sportaanbod moet minimaal twee dagen voor start van de eerste activiteit aangemeld zijn. U hoeft na het invullen van het aanmeldformulier niet te wachten op specifieke goedkeuring van de gemeente. U ontvangt nog wel een bevestiging van uw aanmelding.

Hoe ziet vanaf de startdatum uw weekprogramma van de sportactiviteiten voor de leeftijdscategorie(ën) eruit? Benoem hier dagen, begin- en eindtijden per activiteit. Graag een bestand (bijvoorbeeld Word, Excel of PDF) uploaden met het volledige weekprogramma.

Geeft uw sportbond voor de doelgroep 12-18 jaar richtlijnen ten aanzien van het aantal sporters dat gelijktijdig gebruik maken per speelveld? Zo ja, wat is dit aantal per speelveld?

Kunnen niet-leden ook deelnemen aan de sportactiviteiten? Zo ja, zijn hier voorwaarden aan verbonden?