Corona-hulpmaatregelen

Met de uitbraak van het coronavirus, zijn er ook diverse hulpmaatregelen ontwikkeld. Hieronder vind je de lopende regelingen. 

Verlenging financiële compensatieregelingen 2021

(20 mei 2021)
Vanwege de doorlopende beperkingen als gevolg van de COVID-19 maatregelen worden de verschillende regelingen verlengd voor het eerste en tweede kwartaal van 2021. Hiervoor is € 75 miljoen vrijgemaakt. De aanvraagperiode voor TASO Q1 2021 loopt van 17 mei tot en met 12 juni 2021. De aanvraagperiode voor TASO Q2 2021 loopt van 26 juli tot en met 20 september 2021.

Voor de tegemoetkoming voor sportverenigingen (TASO) zijn de onder- en bovengrens voor financiële tegemoetkoming verruimd. Ook voor de huurcompensatie via de TVS-regeling zijn enkele aanpassingen doorgevoerd. Meer actuele informatie is te vinden op de website www.dus-i.nl

Overzicht overheidsregelingen

Er zijn verschillende overheidsregelingen beschikbaar die sportclubs steun kunnen bieden om de financiële gevolgen van de coronamaatregelen op te vangen. Bekijk onderstaande afbeelding en bezoek deze website voor meer informatie over regeling(en) waarvoor jouw club in aanmerking komt. Door op die website te klikken op de begroting of de loketten, kom je erachter voor welke regeling(en) jouw club in aanmerking komt en vraag je financiële compensatie aan voor jouw sportclub!

Corona - financiele keten sportclub

Vitale en gezonde samenleving 2020

De Provincie Overijssel biedt de subsidie 'Vitale en gezonde samenleving 2020' aan voor initiatieven die gaan over de gevolgen van coronacrisis en bijdragen aan een vitale en gezonde samenleving. Voorbeelden van initiatieven zijn het ontwikkelen van ontmoetingsplekken die aansluiten op de 1,5 meter samenleving, het gezamenlijk inrichten van openbare ruimte of het organiseren van lokale maatschappelijke, culturele of sport activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan locatietheater, het bereiken van nieuwe doelgroepen voor lokale sportverenigingen of projecten die eenzaamheid voorkomen. De subsidie is minimaal € 500,- en maximaal € 2.500,- per aanvraag, met een subsidieplafond van € 750.000,- voor 2020. 

Op de website van de Provincie Overijssel vind je meer informatie alle voorwaarden met betrekking tot de subsidie 'Vitale en gezonde samenleving 2020'

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)

Via de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS) kunnen ondernemers een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 ontvangen. De TOGS geldt voor verschillende sectoren waar in sommige gevallen ook verenigingen en stichtingen gebruik van kunnen maken. De tegemoetkoming is voor die ondernemers waarvan de hoofdactiviteit overeenkomt met een van de vastgestelde SBI-codes. SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling en de code geeft aan wat de hoofdactiviteit van een bedrijf is. Ga naar de website van de Rijksoverheid voor de vastgestelde SBI-codes en informatie over aanvragen.