Veelgestelde vragen rondom coronavirus en sport

Op deze website vind je de veelgestelde vragen door de Raalter sportverenigingen op het gebied van het coronavirus en de gevolgen hiervan voor de sport(vereniging).

Ook bij Sportbedrijf Raalte en de gemeente Raalte komen veel vragen binnen sinds de uitbraak van het coronavirus. Met name over de gevolgen hiervan voor de sport(vereniging). We hebben de actuele veelgestelde vragen en antwoorden op deze vragen hieronder op een rij gezet.

Ook op de website van NOC*NSF is een overzicht van veelgestelde vragen te vinden, aanvullend aan onderstaande opsomming. Op die website is onder andere meer te lezen over algemeen geldende maatregelen zoals de toegestane groepsgrootte en organisatie van competities. 

Veelgestelde vragen rondom coronavirus en sport (update 28 september)

Vragen rondom algemene besluiten en de gevolgen daarvan voor de sport lees je op de website van NOC*NSF.

Sportactiviteiten kunnen per 1 juli weer (bijna) op de reguliere manier aangeboden worden. Binnen én buiten mag er weer georganiseerd sportaanbod plaatsvinden en ook is contactsporten voor alle leeftijden weer toegestaan. Wel gelden er nog regels en richtlijnen rondom het gebruik van de accommodatie. In het NOC*NSF protocol verantwoord sporten staan alle richtlijnen en uitgangspunten voor het sportaanbod: deze download je onderaan deze pagina.

7 oktober 2020 - De gemeentelijke sportvelden worden door Sportbedrijf Raalte aan verenigingen verhuurd op basis van vaste tarieven per kwartaal (ongeacht feitelijk gebruik). Voor de binnensportaccommodaties geldt dat deze per uur worden verhuurd op basis van de algemene voorwaarden van het Sportbedrijf. In de afgelopen weken is incidenteel voorgekomen dat een wedstrijd/training kort te voren is geannuleerd wegens het Coronavirus. In tegenstelling tot de periode van de intelligente lock-down in maart – mei van dit jaar (waarin de accommodatie door landelijke aanwijzing niet kon en mocht worden verhuurd), gelden de algemene voorwaarden in deze situatie onverkort. Dat betekent dat kort te voren geannuleerde uren wel op basis van de voorwaarden worden doorbelast. Waar in de komende periode dergelijke incidenten onverhoopt (en ongewenst voor de sport!) frequenter voorkomen, zal vanuit het Sportbedrijf nader overleg met de betreffende verenigingen plaatsvinden.

Per 1 juli is het niet meer nodig om georganiseerd sport- en beweegaanbod te melden. 

De gemeente Raalte kent geen extra regelingen voor de aanschaf van hygiënematerialen, productie van communicatiemiddelen of logistieke maatregelen. Voor ondersteuning bij de uitrol van de maatregelen wordt verwezen naar de middelen die door NOC*NSF en de landelijke sportbonden beschikbaar worden gesteld. Formats voor protocollen, posters en informatieborden voor verenigingen zijn te vinden via: https://nocnsf.nl/sportprotocol 

Ja, ook die begeleiders komen in aanmerking voor een test. Aanmelden hiervoor gaat via de website van GGD IJsselland. Echter, het is aan de (huis)arts om, all dan niet in overleg met lokale laboratoria en/of de GGD, te bepalen of iemand daadwerkelijk in aanmerking komt voor een test: zie punt 2 bij 'Wie test de GGD' op deze website. Het credo blijft uiteraard: heb je klachten, blijf dan thuis.

Bij het niet houden aan de maatregel of niet melden, kan hier handhavend tegen opgetreden worden in de vorm van een boete of sluiten van de (sport)accommodatie.

Sportconsulenten Brigit Trooster (06 133 666 27) en Maarten Paalman (06 133 666 88), e-mail: verenigingen@sportbedrijfraalte.nl. Zij stemmen waar nodig de vragen af met de gemeente Raalte.