Veelgestelde vragen rondom coronavirus en sport

Op deze website vind je de veelgestelde vragen door de Raalter sportverenigingen op het gebied van het coronavirus en de gevolgen hiervan voor de sport(vereniging).

Ook bij Sportbedrijf Raalte en de gemeente Raalte komen veel vragen binnen rond de uitbraak van het coronavirus en de gevolgen hiervan voor de sport(vereniging). We hebben de veelgestelde vragen en antwoorden op deze vragen hieronder op een rij gezet. 

Veelgestelde vragen door Raalter sportverenigingen rondom het coronavirus

Algemeen

 • Vragen rondom algemene besluiten en de gevolgen daarvan voor de sport lees je op de website van NOC*NSF.
 • Waar vind ik de noodverordening van de Veiligheidsregio IJsselland?
  De meeste actuele noodverordening download je op de website van de Veiligheidsregio IJsselland.
 • Waar moet ik allemaal rekening mee houden, wanneer ik een sportactiviteit in de gemeente Raalte wil aanbieden?
  Bekijk de infographic met regels en uitgangspunten voor de organisatie van sportactiviteiten in de gemeente Raalte. 

Rondom het protocol verantwoord sporten 

Het NOC*NSF protocol verantwoord sporten download je onderaan deze pagina.

 • Waar moeten wij melden dat wij weer starten met het aanbieden van een sportaanbod?
  Wanneer de sportvereniging weer start met verenigingsactiviteiten, moeten deze aangemeld worden door het aanmeldingsformulier in te vullen.
 • Hoe ontvangen wij de bevestiging dat wij mogen starten met ons sportaanbod?
  De verenigingsactiviteiten kunnen direct na centrale melding worden gestart en hoeven geen specifieke gemeentelijke goedkeuring te krijgen. Bij de centrale melding gaat de gemeente Raalte er vanuit dat alle activiteiten in overeenstemming zijn met de landelijke protocollen van zowel NOC*NSF als de eigen sportbond. Het gemeentelijk toezicht zal daar ook op plaatsvinden. Het Sportbedrijf neemt de komende tijd regelmatig contact op met de corona-coördinatoren van de Raalter sportverenigingen om het startproces te volgen en samen te bekijken of het wenselijk is om bij te sturen.
 • Wat gebeurt er met ons aanmeldingsformulier?
  Alle aanmeldingsformulieren van zowel sportverenigingen en commerciële aanbieders worden door Sportbedrijf Raalte verzameld. Het Sportbedrijf verstuurt deze gebundelde gegevens naar de diverse gemeentelijke afdelingen (Sport, Veiligheid en Handhaving, Verkeer). Op basis van vragen/opmerkingen van verenigingen kan het Sportbedrijf de gemeente nader adviseren.
 • Kunnen wij de reguliere trainingstijden aanhouden zoals voor de coronacrisis, of moeten wij rekening houden met een tussenperiode waarin sporters de accommodatie kunnen verlaten en betreden?
  Vermenging van de sportactiviteiten voor de leeftijdsgroepen kinderen t/m 12 jaar en jeugd van 13 t/m 18 jaar is op geen enkel moment toegestaan. Wanneer dit rondom de verenigingsactiviteiten niet gegarandeerd kan worden, moeten deze aangepast worden en moet er voldoende tijd tussen de activiteiten zitten waarop de ene groep de accommodatie verlaat en de andere groep de accommodatie betreed.
 • Hoe strikt zijn de leeftijdsgrenzen 0-12 en 13-18? Bijvoorbeeld bij sportteams O-13 en O-19?
  De leeftijdsgrenzen van 12 en 18 jaar zijn landelijk vastgesteld. De gemeente Raalte verwacht dat verenigingen deze leeftijdsgrenzen in hun verenigingsactiviteiten strikt opvolgen. Het is daarom niet toegestaan om 13-jarigen deel te laten nemen aan sportactiviteiten voor 0-12 jaar. Ook niet waar selecties van de betreffende sport over deze leeftijdsgrens heen gaan (bijv. O-13). Met de versoepeling van de regels is het voor 19-jarigen wel weer toegestaan om aan activiteiten voor 12-18 jaar deel te nemen, aangezien de regels voor die leeftijdscategorie en volwassenen gelijk ligt. Wel is het mogelijk voor 12-jarigen om met aanbod van 13 t/m 18-jarigen mee te doen, mits zij zich dan ook houden aan de geldende 1,5 meter afstand en overige richtlijnen die voor die (oudere) doelgroep gelden.
 • Hoeveel sporters mogen er gelijktijdig op de sportaccommodatie zijn?
  Meerdere sportbonden (bijv. KNHB, NeVoBo en NHV) hebben op hun website informatie staan over het maximale aantal sporters en begeleiders dat voor de leeftijdscategorie 12-18 jaar op een sportveld aanwezig mag zijn. Voor Raalte volgen wij de richtlijnen vanuit de verschillende sportbonden.
 • Levert de gemeente ook materialen om ons aanbod goed te kunnen organiseren? Denk bijvoorbeeld aan hesjes voor de corona-contactpersonen, borden voor gedragsregels en bewegwijzering.
  De gemeente Raalte kent geen extra regelingen voor de aanschaf van hygiënematerialen, productie van communicatiemiddelen of logistieke maatregelen. Voor ondersteuning bij de uitrol van de maatregelen wordt verwezen naar de middelen die door NOC*NSF en de landelijke sportbonden beschikbaar worden gesteld. Formats voor protocollen, posters en informatieborden voor verenigingen zijn te vinden via: https://nocnsf.nl/sportprotocol  
 • Komen jeugdtrainers ook in aanmerking voor een coronatest, wanneer zij de buitensportactiviteiten begeleiden? En waar vraag ik dit aan?
  Ja, ook die begeleiders komen in aanmerking voor een test. Aanmelden hiervoor gaat via de website van GGD IJsselland. Echter, het is aan de (huis)arts om, all dan niet in overleg met lokale laboratoria en/of de GGD, te bepalen of iemand daadwerkelijk in aanmerking komt voor een test: zie punt 2 bij 'Wie test de GGD' op deze website. Het credo blijft uiteraard: heb je klachten, blijf dan thuis.
 • Wie zijn de contactpersonen bij vragen?
  Sportconsulenten Brigit Trooster (06 133 666 27) en Maarten Paalman (06 133 666 88), e-mail: verenigingen@sportbedrijfraalte.nl. Zij stemmen waar nodig de vragen af met de gemeente Raalte.
 • Mag de Scouting haar activiteiten ook weer opstarten?
  Ja, dit is vanuit het oogpunt van zowel Openbare Orde en Veiligheid en Handhaving door de gemeente goedgekeurd. Dit komt ook in toelichting op de gemeentelijke noodverordening.
 • Mogen ouders die hun kinderen naar de sportaccommodatie wachten op het terrein/
  Nee, het is niet toegestaan om als ouders op de sportaccommodatie te wachten tot de sportactiviteit van het kind afgelopen is. Wanneer er meerdere ouders bij elkaar staan op de accommodatie, wordt dit als samenscholing gezien. 
 • Als ik een tent/overkapping in de buitenruimte plaats waarvan de zijkanten open zijn, mag ik daaronder dan mijn sportactiviteit organiseren?
  Sportactiviteiten moeten in de buitenlucht georganiseerd worden en mogen eventueel onder een dak of andere vorm van overkapping plaatsvinden, wanneer de zijkanten hiervan open zijn. 
 • Mogen majorettes/dansgroepen in de buitenlucht sporten?
  Het repeteren van majorettes wordt vanuit de richtlijnen gezien als dans/turnen (ook al zijn zij niet verbonden aan een sportaanbieder) en is daarmee toegestaan voor de benoemde doelgroepen en binnen de afspraken voor het sporten in de buitenlucht. Het (eventuele) muziekkorps mag logischerwijs niet deelnemen aan de activiteit. 
 • Hoe wordt er gehandhaafd?
  Bij het niet houden aan de maatregel of niet melden, kan hier handhavend tegen opgetreden worden in de vorm van een boete of sluiten van de (sport)accommodatie.

Verkeersadviezen

 • Aandachtspunten voor vereniging vanuit team Verkeer, gemeente Raalte
  Houd rekening met een toename van brengende/halende ouders want samen fietsen en rijden met club/teamgenoten is niet mogelijk (met name dan de jongere sporters). Het weer is daarin ook een onvoorspelbare factor, dus eigenlijk moet je als aanbieder ook nog een slecht weer scenario hebben.
 • Advies
  1. Zorg voor tijdslots/rooster (15 min?) voor arriverende en vertrekkende teams met zo min mogelijk overlap;
  2. Is overlap toch noodzakelijk, combineer dan fietsende teams met haal/breng-teams (en spreek ook af zoveel mogelijk als fietsend team op de fiets te komen);
  3. Beoordeel of slecht weer effect kan hebben op je aan-/afvoer van verkeer;
  4. Laat (vooraf) weten als je denkt openbare ruimte nodig te hebben voor maatregelen;
  5. Laat via Sportbedrijf Raalte weten als je verkeersoverlast verwacht die je niet kan oplossen/voorkomen;
  6. Als er toch verkeersoverlast ontstaat, pas je plannen/schema aan. Voorkom klachten uit de omgeving;
  7. Kun je eigenlijk wel zelfstandig naar de sportclub maar laat je je toch brengen of halen? Spreek een locatie af minstens 150 meter van de club en loop het eerste/laatste stuk.

Staat jouw vraag er niet bij?

Mail je vraag dan naar verenigingen@sportbedrijfraalte.nl en we proberen je vraag zo snel mogelijk te beantwoorden, waar nodig in afstemming met de gemeente Raalte.