Veelgestelde vragen rondom coronavirus en sport

Op deze website vind je de veelgestelde vragen door de Raalter sportverenigingen op het gebied van het coronavirus en de gevolgen hiervan voor de sport(vereniging).

Ook bij Sportbedrijf Raalte en de gemeente Raalte komen veel vragen binnen sinds de uitbraak van het coronavirus. Met name over de gevolgen hiervan voor de sport(vereniging). We hebben de actuele veelgestelde vragen en antwoorden op deze vragen hieronder op een rij gezet.

Ook op de website van NOC*NSF is een overzicht van veelgestelde vragen te vinden, aanvullend aan onderstaande opsomming. Op die website is onder andere meer te lezen over algemeen geldende maatregelen zoals de toegestane groepsgrootte en organisatie van competities. 

Veelgestelde vragen rondom coronavirus en sport

Vragen rondom algemene besluiten en de gevolgen daarvan voor de sport lees je op de website van NOC*NSF.

Het niet (meer) nodig om georganiseerd sport- en beweegaanbod te melden. 

De gemeente Raalte kent geen extra regelingen voor de aanschaf van hygiënematerialen, productie van communicatiemiddelen of logistieke maatregelen. Voor ondersteuning bij de uitrol van de maatregelen wordt verwezen naar de middelen die door NOC*NSF en de landelijke sportbonden beschikbaar worden gesteld. Formats voor protocollen, posters en informatieborden voor verenigingen zijn te vinden via: https://nocnsf.nl/sportprotocol 

Ja, ook die begeleiders komen in aanmerking voor een test. Aanmelden hiervoor gaat via de website van GGD IJsselland. Echter, het is aan de (huis)arts om, all dan niet in overleg met lokale laboratoria en/of de GGD, te bepalen of iemand daadwerkelijk in aanmerking komt voor een test: zie punt 2 bij 'Wie test de GGD' op deze website. Het credo blijft uiteraard: heb je klachten, blijf dan thuis.

Bij het niet houden aan de maatregel of niet melden, kan hier handhavend tegen opgetreden worden in de vorm van een boete of sluiten van de (sport)accommodatie.

Sportconsulenten Brigit Trooster (06 133 666 27) en Maarten Paalman (06 133 666 88), e-mail: verenigingen@sportbedrijfraalte.nl. Zij stemmen waar nodig de vragen af met de gemeente Raalte.