Inspiratie en kennis

Een belangrijk speerpunt van het Roalter Sportakkoord dat we meer verhalen, kennis en activiteiten delen om elkaar te helpen en te inspireren. Op deze pagina verzamelen we alle informatie en doen we een oproep aan iedereen om input aan te leveren en online te delen.

Samen Voor Elkaar (Overijssel)

'Samen Voor Elkaar' is een open netwerk voor alle doeners en denkers die hun buurt, dorp of stad socialer en leefbaarder willen maken. Hier vind je onafhankelijke kennis, belangrijke contacten en inspiratie. Op het netwerk worden ervaringen gedeeld, vraag en aanbod gestimuleerd, mensen en ideeën verbonden en wordt geholpen bij het vinden van financiering. Samen wordt gewerkt aan het goede leven in Overijssel!

Samen Voor Elkaar is een initiatief van de provincie Overijssel en wordt uitgevoerd door Stimuland en de Overijsselse Vereniging voor Krachtige Kernen. 

Vitale en gezonde samenleving 2020 – Subsidiemogelijkheid provincie Overijssel

De provincie Overijssel heeft een subsidiemogelijkheid opengesteld voor initiatieven van verenigingen en stichtingen die gaan over de gevolgen van de coronacrisis en bijdragen aan een gezonde, vitale samenleving. Deze subsidie kan eigenstandig of door (sport)organisaties gezamenlijk worden aangevraagd en bedraagt (per organisatie) minimaal € 500 en maximaal € 2.500,- voor het kalenderjaar 2020. Heeft u als vereniging een nieuw initiatief dat daar mogelijk voor in aanmerking komt? Meer informatie.

Gemeentelijke sportsubsidies

Sportverenigingen in de gemeente Raalte komen voor meerdere gemeentelijke (sport)subsidies in aanmerking. Binnen het Roalter Sportakkoord zijn met name de subsidie sportstimulering (voor nieuwe sport- en beweegactiviteiten) en de #RaalteGezond subsidie (voor verbetering van de volksgezondheid, zoals het tegengaan van overgewicht) passend. Op deze pagina lees je meer over de gemeentelijke subsidies, de hoogte van de verschillende subsidiebedragen en hoe je de subsidie kunt aanvragen. 

Heb jij inspirerende voorbeelden?

Deel jouw verhaal, kennis en activiteiten met ons! Mail ze naar verenigingen@sportbedrijfraalte.nl, dan plaatsen wij ze online om zo andere Raaltenaren te inspireren.