Inspiratie en kennis

Een belangrijk speerpunt van het Roalter Sportakkoord dat we meer verhalen, kennis en activiteiten delen om elkaar te helpen en te inspireren. Op deze pagina verzamelen we alle informatie en doen we een oproep aan allen om input aan te leveren en online te delen.

Ondersteuningsregeling verduurzaming Sport

In de Routekaart Verduurzaming Sport is het doel vastgelegd om in 2050 de CO2-uitstoot van alle sportverenigingen in Nederland met 95% te verlagen. Een mooie ambitie, maar voor veel sportverenigingen direct ook een hele uitdaging. Om sportverenigingen hierbij te ondersteunen, is een landelijke ondersteuningsregeling ontwikkeld. Dankzij deze regeling kan uw sportclub dit begeleidingstraject t.w.v. € 2.000 helemaal gratis ontvangen. Het NOC*NSF coördineert de uitvoer van deze ondersteuningsregeling. ENGIE is één van de partners die het begeleidingstraject namens het NOC*NSF voor sportclubs mag uitvoeren. Meer informatie

Vitale en gezonde samenleving – Subsidiemogelijkheid provincie Overijssel

De provincie Overijssel heeft een subsidiemogelijkheid opengesteld voor initiatieven van verenigingen en stichtingen die gaan over de gevolgen van de coronacrisis en bijdragen aan een gezonde, vitale samenleving. Deze subsidie kan eigenstandig of door (sport)organisaties gezamenlijk worden aangevraagd en bedraagt (per organisatie) minimaal € 500 en maximaal € 2.500,-. Heeft u als vereniging een nieuw initiatief dat daar mogelijk voor in aanmerking komt? Meer informatie