Sportbedrijf Raalte en gemeente Raalte op weg naar nieuw evenwicht

05 december 2019

Sportbedrijf Raalte was de afgelopen jaren volop in beweging. Onder andere door de verzelfstandiging vanuit de gemeente Raalte in 2015 en de opening van de nieuwbouw van sportcentrum Tijenraan in 2018. Jaarlijks ontvangt Sportbedrijf Raalte een exploitatiebijdrage van de gemeente Raalte voor de maatschappelijke opdracht: Iedereen in de gemeente Raalte in beweging krijgen*. Eind 2018 is geconcludeerd dat deze opdracht met de huidige omzet, exploitatiebijdrage en kosten na ingebruikname van het nieuwe sportcentrum Tijenraan uit balans dreigde te raken. Om inzicht te krijgen met welke maatregelen het Sportbedrijf weer kan herstellen hebben de gemeente Raalte en Sportbedrijf Raalte een bedrijfseconomisch onderzoek laten uitvoeren door Synarchis.

Sportbedrijf Raalte herkent de analyse en aanbevelingen van Synarchis. Graag zorgen we ervoor dat iedereen kan blijven sporten en bewegen. Het herstel naar gezond evenwicht vraagt gezamenlijke inspanningen van zowel het Sportbedrijf als van de gemeente Raalte.  Het college van B&W van de gemeente Raalte geeft in december de gemeenteraad een nadere toelichting op de benodigde gezamenlijke inspanning voor het herstel van de exploitatie van Sportbedrijf Raalte. Deze toelichting geeft Sportbedrijf Raalte het vertrouwen dat vanuit een stabielere basis de komende jaren in gezamenlijkheid gebouwd kan worden aan het herstel van gezond evenwicht.

*Sportbedrijf Raalte versus gemeente Raalte
Sportbedrijf Raalte is sinds 2015 een verzelfstandigde maatschappelijke organisatie. De gemeente Raalte is oprichter en enige aandeelhouder van Sportbedrijf Raalte. Daarnaast is de gemeente Raalte eigenaar van de sportaccommodaties die Sportbedrijf Raalte exploiteert en opdrachtgever in sportstimulering. Sportbedrijf Raalte geeft uitvoering aan het beleid van de gemeente. Daarbij houdt Sportbedrijf Raalte rekening met de maatschappelijke prioriteitstellingen:  onderwijs, verenigingen, overige sport, commercieel.

Terug