Instemming gemeente gezamenlijk herstel exploitatie Sportbedrijf Raalte

17 januari 2020

Op 16 januari stemde de gemeenteraad van Raalte unaniem in met collegevoorstel om ons Sportbedrijf komende jaren naar nieuw evenwicht te brengen. Hierdoor komen er extra financiële middelen voor het Sportbedrijf vrij. We zijn blij met het vertrouwen in het herstelplan. Een stimulans om de komende jaren te bouwen aan nieuw en gezond evenwicht.

Sportbedrijf Raalte was de afgelopen jaren volop in beweging. Onder andere door de verzelfstandiging vanuit de gemeente Raalte in 2015 en de opening van de nieuwbouw van sportcentrum Tijenraan in 2018. Jaarlijks ontvangt Sportbedrijf Raalte een exploitatiebijdrage van de gemeente Raalte voor de maatschappelijke opdracht: Iedereen in de gemeente Raalte in beweging krijgen*. Eind 2018 is geconcludeerd dat deze opdracht met de huidige omzet, exploitatiebijdrage en kosten na ingebruikname van het nieuwe sportcentrum Tijenraan uit balans dreigde te raken. Om inzicht te krijgen met welke maatregelen het Sportbedrijf weer kan herstellen hebben de gemeente Raalte en Sportbedrijf Raalte een bedrijfseconomisch onderzoek laten uitvoeren. De gemeente Raalte en Sportbedrijf Raalte kunnen zich vinden in de resultaten en oplossingsrichtingen om weer tot positieve exploitatieresultaten te komen. 

*Sportbedrijf Raalte en gemeente Raalte
Sportbedrijf Raalte is sinds 2015 een verzelfstandigde maatschappelijke organisatie waarbij Team Sport is overgaan vanuit de gemeente Raalte. De gemeente Raalte is oprichter en enige aandeelhouder van Sportbedrijf Raalte. Daarnaast is de gemeente Raalte eigenaar van de sportaccommodaties die Sportbedrijf Raalte exploiteert en opdrachtgever in sportstimulering. Sportbedrijf Raalte geeft uitvoering aan het beleid van de gemeente. Daarbij heeft het Sportbedrijf vanuit de maatschappelijke opdracht prioriteiten: onderwijs, verenigingen, overige sport en commercieel.

Terug