Stimuleringsbudget voor aangepast sporten: Grenzeloos Actief

16 oktober 2017

Het kabinet wil er aan bijdragen dat iedereen met een beperking makkelijk en dichtbij kan sporten en bewegen. Om die reden heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aangegeven dit te willen stimuleren en faciliteren met het programma genaamd Grenzeloos actief.

Grenzeloos actief maakt sporten en bewegen voor iedereen met een beperking mogelijk!

Door het aansluiten bij of opzetten van een regionale netwerkstructuur kan er een duidelijke match ontstaan tussen de vraag naar sport- en beweegaanbod en het beschikbare aanbod voor mensen met een beperking. Door in te zetten op het versterken van sportverenigingen en andere sport- en beweegaanbieders wil het kabinet er aan bijdragen dat er passend lokaal en regionaal sport- en beweegaanbod voor mensen met een beperking wordt aangeboden en de verbinding wordt gemaakt met domeinen als zorg, welzijn, wmo en onderwijs.

Stimuleringsbudget

Binnen het programma Grenzeloos Actief is er een stimuleringsbudget beschikbaar gesteld. Dit stimuleringsbudget is bedoelt voor het uitbreiden en versterken van sport- en beweegaanbod wordt uitgekeerd via NOC*NSF en bedraagt maximaal € 950 (inclusief btw) per sport- en beweegaanbieder. Sport- en beweegaanbieders kunnen de voorwaarden voor de aanvraag en het aanvraagformulier downloaden via www.grenzeloos-actief.nl.

Let op: bij de aanvraag is altijd instemming van de contactpersonen van sportbonden en/of van regiocoaches en provinciaal consulenten nodig. Bij het invullen van het aanvraagformulier kan hun hulp ook worden ingeschakeld.

Meer informatie over Grenzeloos Actief

Op de website van Grenzeloos Actief vind je meer informatie over dit programma en het stimuleringsbudget. 

Grenzeloos Actief

Terug