Van jongs af aan vaardig in bewegen binnen het Roalter Sportakkoord

Een leven lang sporten en bewegen begint bij de jeugd. We zien dat kinderen steeds minder bewegen en dat hun motorische vaardigheid steeds verder achteruit gaat. Hoe dit een plek krijgt binnen het Roalter Sportakkoord, lees je op deze pagina.

Even niet met je hoofd in de boeken

Samen met lokale verenigingen wordt er op het Carmel College Salland veel gedaan met bewegingsonderwijs en gezond leven. Maar ook het plezier van bewegen wordt door de school aangemoedigd. Van jongs af aan bewegen is belangrijk en goed voor de vaardigheden. “Niet alleen motorisch, maar ook sociaal”, vertelt docent lichamelijke opvoeding Jeroen Booijink. “Er is geen vak op school waarbij je zo veel moet samenwerken en afhankelijk bent van elkaar.” 

Lees het hele interview met Jeroen Booijink, waarin hij toelicht dat het bewegingsonderwijs meer dan sporten is binnen het Carmel en hoe dit wordt vormgegeven in het examenvak L.O., de Carmel Classes en de Gezonde School. 

Vaardig in bewegen - Carmel Classes.jpg

Bewegingsonderwijs

Kinderen moeten kunnen bewegen, ook zeker op school. Ongeacht leeftijd en niveau. Het is een uitlaatklep tussen de dagelijkse lessen door en een aanmoediging om te gaan sporten en om dit ook na schooltijd structureel te blijven doen. Lees het interview met onze collega Nick van Ommen, buurtsportcoach en gymleraar van Sportbedrijf Raalte. 

Doe mee met het Roalter Sportakkoord!

Het Roalter Sportakkoord is van iedereen in de gemeente Raalte! Heb jij een idee of wens op het thema van jongs af aan vaardig in beweging? Laat je dan horen en stuur een e-mail naar verenigingen@sportbedrijfraalte.nl. Een van onze sportconsulenten neem dan contact met je op om jouw ideeën te bespreken.