Afgeronde sport- en beweegprojecten

WMO en Sport

In het kader van de Tenderregeling Ondersteuning uitvoering Wet maatschappelijke ondersteuning van de provincie Overijssel voeren de Overijsselse gemeenten in samenwerking met Sportservice Overijssel diverse sport- en beweegprojecten uit. Doel van de projecten is een bijdrage te leveren aan het versterken van sociale netwerken en het vergroten van de zelfredzaamheid van de (kwetsbare) burgers. De projecten lopen altijd voor een (opstart)periode van twee jaar, waarna er lokaal een vervolg aan gegeven wordt. 

    Onderstaande projecten zijn in de afgelopen jaren in Raalte uitgevoerd::

    Raalte participeert op dit moment nog in de volgende projecten: