Roalter Sportakkoord

Het doel van het Nationaal Sportakkoord is dat iedereen, écht iedereen, plezier in sport kan hebben. Nu en in de toekomst. Ongehinderd, in een veilige en gezonde omgeving. Een leven lang. Als sporter, vrijwilliger of toeschouwer.

Het Nationale Sportakkoord kent 6 thema's, die lokaal hun invulling krijgen. Voor de gemeente Raalte wordt daarom de komende maanden het Roalter Sportakkoord geschreven, op basis van die geformuleerde thema's en bijbehorende ambities:

 • Inclusief sporten en bewegen: de ambitie is dat iedere Nederlander een leven lang plezier kan beleven aan sporten en bewegen.
 • Duurzame sportinfrastructuur: om met zijn allen een leven lang te kunnen sporten en bewegen, is een functionele, goede en duurzame sportinfrastructuur nodig.
 • Vitale sport- en beweegaanbieders: we willen aanbieders van sport en bewegen toekomstbestendig maken zodat sport en bewegen voor iedereen toegankelijk en bereikbaar blijft.
 • Positieve sportcultuur: sporten moet leuk zijn, veilig, eerlijk en zorgeloos. Daar zorgen we met elkaar voor. Plezier in sport is het fundament voor een leven lang sporten.
 • Van jongs af aan vaardig in bewegen: een leven lang sporten en bewegen begint bij de jeugd. We zien dat kinderen steeds minder bewegen en dat hun motorische vaardigheid steeds verder achteruit gaat.
 • Topsport die inspireert: Nederlandse topsportprestaties en topevenementen vormen een cruciale inspiratie voor de verenigende waarde van sport.

Lees in deze samenvatting meer over de thema's en ambities binnen het Nationale Sportakkoord.

Thema's Sportakkoord

Sportformateur: Richard Migchielsen

Sportformateurs zijn verantwoordelijk voor de procesbegeleiding bij de ontwikkeling van een lokaal sportakkoord. Het akkoord verbindt mensen en organisaties, zet aan tot samenwerken en uitvoeren en sluit aan bij lokale ambities. Voor de gemeente Raalte is Richard Migchielsen als sportformateur aangesteld om dit proces in gang te brengen, te begeleiden en tot een krachtig Roalter Sportakkoord te komen. 

In de Raalte Koerier van november 2019 stelt Richard zich verder voor.

Werk mee aan het Roalter Sportakkoord!

Het Roalter Sportakkoord wordt ontwikkeld vanuit de lokale gemeenschap, die in vier clusters van kernen hun visie, lokale thema's en ambities uitwerken. Terugkerende elementen daarin zijn dat mensen elkaar beter leren kennen en dat ze zeggen wat ze denken en voelen. Met de aanwezigen (vereniging, zorg, onderwijs en commercie) wordt een visie bepaald, uitgewerkt wat er goed gaat en beter kan, worden de belangrijkste thema’s benoemd en gaan mensen in groepjes actiepunten uitwerken. Dit maakt dat er een gezamenlijke uitvoeringsagenda ontstaat. 

Hiervoor komt er binnen de (clusters van) kernen iedere maand met een betrokken groep mensen een avond bij elkaar om met de plannen aan de slag te gaan en de uitvoeringsagenda uit te werken. 

Heb jij volop ideeën over sport en bewegen in de gemeente Raalte of jouw specifieke dorpskern? Dan ben je van harte welkom bij de bijeenkomsten. Hieronder staan de clusters van kernen en geplande bijeenkomst benoemd.

 • Brede kick-off Roalter Sportakkoord: woensdag 4 december van 18.00-19.30 uur in sportcentrum Tijenraan (Zwolsestraat 65, Raalte)
   
 • Kern Raalte: woensdag 11 december, 15 januari en 12 februari
 • Kern Heino, Lierderholthuis en Laag Zuthem: donderdag 12 december, 16 januari en 13 februari (locatie volgt)
 • Kern Heeten, Nieuw Heeten en Broekland: dinsdag 17 december, 21 januari en 18 februari (locatie volgt)
 • Kern Mariënheem en Luttenberg: donderdag 19 december, 23 januari en 20 februari (locatie volgt)

Doe je mee? Meld je dan voor de kick-off en/of de kernbijeenkomsten aan bij sportformateur Richard Migchielsen: 06 20 995 262 of richard@investtogrow.nl

Planning en proces

In maart 2020 worden de uitwerkingen per kern gedeeld en besproken. Dan gaan de vier kernteams gezamenlijk zoeken naar een gedeelde visie, belangen en actiepunten en werken deze verder uit. Dit zijn de pijlers van het Roalter Sportakkoord. Dit gebeurt tijdens een avondsessie op 5 maart 2020. Daarbij wordt een overlegstructuur opgezet uit die ondersteunend is aan de uitvoering van het Roalter Sportakkoord en die nageleefd wordt als het sportakkoord uitgevoerd wordt.

Een afvaardiging van de vier kernteams gaat in de periode april 2020 samen met de sportformateur het Roalter Sportakkoord aanscherpen en verder uitwerken. 

Uiteindelijk presenteert de afvaardiging van de vier kernteams in mei 2020 het Roalter Sportakkoord aan alle betrokken mensen en organisaties, de gemeente Raalte en haar wethouders. 

Provinciaal Sportakkoord

Ook de Provincie Overijssel is bezig met het ontwikkelen van een Sportakkoord. Dit provinciale akkoord zal aansluiten bij de ambities in de gemeentelijke sportakkoorden en bij maatschappelijke initiatieven. Daar waar gezamenlijke en regionale ambities ontstaan, worden deze in het Overijssels Sportakkoord uitgewerkt. 

Logo Sport verenigt NL