Wij(k) Lekker fit!

Het project Wij(k) Lekker fit! had als doel binnen het (gezondheids)beleid een visie vast te leggen op en de planmatige uitvoering van activiteiten gericht op de gezonde en actieve leefstijl van het kind en de wijkbewoners. Dit door gebruik te maken van het netwerk op school- en wijk/buurtniveau. Dit alle leverde een bijdrage aan de sociaal-maatschappelijke en economische vitaliteit van de wijk/buurt. Het project is gestart in oktober 2013 in twaalf Overijsselse gemeenten en liep tot en met 31 december 2015.

WIJ(K) Lekker fit! werd mogelijk gemaakt door de subsidieregeling ‘Ondersteuning uitvoering WMO 2013 ’ van de Provincie Overijssel.

Projectplan en factsheet

Meer weten over het project? Download dan het projectplan of de factsheet 'Wij(k) Lekker fit'.