Logo KrachtvanSalland

Ontvang een bijdrage voor jouw maatschappelijke initiatief!

Publicatiedatum: 08-03-2023

Inwoners van Salland kunnen een aanvraag tot €1.000 doen voor hun sociaal en kleinschalig, nieuw initiatief dat de woonomgeving beter, mooier en leuker maakt. Doe je voor 19 april een aanvraag voor de KrachtvanSalland-cheque, dan hoor je uiterlijk 19 mei of je een bijdrage ontvangt.

Je kunt aanvragen indienen namens een organisatie (zoals plaatselijk belang of wijkvereniging, sport- of cultuurvereniging, dorps/buurthuis, enzovoort), maar ook als inwoner. De bijdrage is bedoeld voor eenmalige kosten voor initiatieven en vernieuwende (onderdelen van) evenementen/activiteiten, die bijdragen aan leefbaarheid. Denk aan kosten voor advies, materialen, haalbaarheidsonderzoek of bijvoorbeeld visieontwikkeling.

Kijk voor de spelregels en het aanvraagformulier op www.dekrachtvansalland.nl/initiatievencoach. Daar vind je ook de initiatieven die al eerder een cheque ontvingen. Niet verplicht, maar wel handig: eerst contact opnemen met Giny Hoogeslag via telefoonnummer 06 134 889 37 of e-mailadres g.hoogeslag@overijssel.nl.

KrachtvanSalland-cheque