Sportcentrum Tijenraan - sporthal 1

Jaarplan en jaarverslag

Jaarplan 

Jaarlijks presenteren wij het jaarplan van Sportbedrijf Raalte B.V. We geven hiermee een overzicht van wie we zijn, wat we doen en met wie we allemaal samenwerken. 

Jaarverslag

In ons jaarverslag geven we een concreet overzicht van wat we dat kalenderjaar gedaan hebben en met wie we hierbij allemaal samengewerkt hebben.

Onze inhoudelijke en financiële plannen en verslaglegging worden na goedkeuring door onze RvC aangeboden aan de gemeente. Onze jaarrekening wordt vervolgens door de gemeente als aandeelhouder vastgesteld.

Samenwerking

Onze dank gaat nadrukkelijk uit naar de sportverenigingen, de scholen en de vele (vrijwillige) samenwerkingspartners die jaarlijks een belangrijke bijdrage leveren in het realiseren van onze doelen. 

Bekijk het jaarplan 2024
Bekijk ons jaarverslag 2022