groepsfoto sportakkoord.jpg

Raalte Sportief en Gezond

Iedereen in de gemeente Raalte sportief en gezond! Van Luttenberg tot Laag Zuthem. Daar gaan we voor! Raalte Sportief en Gezond is hét label wat sportieve en gezonde initiatieven bundelt en zorgt voor kennisdeling en inspiratie. De buurtsportcoaches van Sportbedrijf Raalte brengen hierbij, samen met betrokken verenigingen en organisaties, sport en bewegen dichterbij alle inwoners in de gemeente Raalte. Ze helpen je om in beweging te komen, je club te versterken en ondersteunen je bij de organisatie van een gezond evenement of initiatief. Ze verbinden je met de juiste mensen én middelen. Zo gaan we in heel gemeente Raalte voor Sportief en Gezond! En dat ga je zien! Laat je inspireren door de activiteiten.

Logo Raalte Sportief en Gezond

Kernteam Raalte Sportakkoord

Vanuit het Raalter Sportakkoord is een lokaal kernteam ingericht. Dit kernteam geeft uitvoering aan de doelen en ambities die in het Raalter Sportakkoord geformuleer zijn. De kernteamleden zijn:

  • Gerard Marsman (KNVB - Coaches Betaald Voetbal)
  • Joey Ophof (Vital Centre en Moovv | tennis, padel & squash)
  • Marcel Schurink (voorzitter SV Heeten en bestuurslid PB Heeten)
  • Marieke ter Haar (directeur basisscholen De Springplank en De Vogelaar)
  • Mike Wigink (betrokken inwoner en buurtsportcoach aangepast sporten)
  • Monique Swartjes (Dimence en Handbalschool Salland)
  • Ruud Alferink (voorzitter SV SDOL) 
  • Maarten Paalman (buurtsportcoach bij Sportbedrijf Raalte)
  • Klazien Hoekstra (beleidscoördinator sport gemeente Raalte en coördinator Sport en Preventie)

Wil je in contact komen met een van de kernteamleden? Of heb je een vraag over het Raalter Sportakkoord? Stuur dan een e-mail naar info@raaltesportiefengezond.nl

Raalter Sportakkoord 2023-2026

Het Raalter Sportakkoord 2023-2026 is één van de pijlers binnen het programma Raalte Sportief en Gezond. Het doel van het Nationaal Sportakkoord is dat iedereen, écht iedereen, plezier in sport kan hebben. Nu en in de toekomst. Ongehinderd, in een veilige en gezonde omgeving. Een leven lang. Als sporter, vrijwilliger of toeschouwer. Een lokale werkgroep van betrokkenen heeft in het voorjaar van 2023 een Raalter Sportakkoord opgesteld met een lokale visie en lokale ambities. 

Download hier het Raalter Sportakkoord 2023-2026

Agenda 

In de komende periode staan de volgende activiteiten en projecten gepland, vanuit het Raalter Sportakkoord. 

17 mei Start ASM-instructeursopleiding (4 lesavonden in Heeten/Luttenberg)
28 mei Sportcafé Luttenberg
mei-juli Overige Sportcafés in de buurtdorpen

Activiteiten binnen Raalte Sportief en Gezond

ASM-Instructeursopleiding
Sportcafé Luttenberg
Sportieve inspiratieverhalen