Roalter Sportakkoord

Het doel van het Nationaal Sportakkoord is dat iedereen, écht iedereen, plezier in sport kan hebben. Nu en in de toekomst. Ongehinderd, in een veilige en gezonde omgeving. Een leven lang. Als sporter, vrijwilliger of toeschouwer.

Voor de gemeente Raalte zijn die landelijke doelen vertaalt naar een lokaal plan: het Roalter Sportakkoord!

Het Roalter Sportakkoord

Het Roalter Sportakkoord is gereed! Er is hard gewerkt door de lokale gemeenschap, die in vier clusters van kernen hun visie, lokale thema's en ambities uit hebben gewerkt. Benieuwd wat dit heeft opgebracht? Bekijk dan:

Totaaloverzicht doelen en ambities Roalter Sportakkoord

Het proces richting het Roalter Sportakkoord

Terugkerende elementen in de sessies waren dat mensen elkaar beter leren kennen en dat ze zeggen wat ze denken en voelen. Met de aanwezigen (vereniging, zorg, onderwijs en commercie) werd een visie bepaald, uitgewerkt wat er goed gaat en beter kan, werden de belangrijkste thema’s benoemd en gingen mensen in groepjes actiepunten uitwerken. Dit maakt dat er een gezamenlijke uitvoeringsagenda is ontstaan.

De afgelopen maanden kwam hiervoor regelmatig een betrokken groep mensen bij elkaar om met de plannen aan de slag te gaan en de uitvoeringsagenda uit te werken. De vier clusters bestonden uit de volgende samenstelling (klik op de link voor een afbeelding van de lokale doelen en ambities die gezamenlijk geformuleerd zijn): 

Naast de lokale doelen en ambities, waren er ook een aantal gezamenlijke doelen die in alle kernen naar voren kwamen.

Meer weten over het Roalter Sportakkoord?

Wil je meer weten over het Roalter Sportakkoord, neem dan contact op met één van onze sportconsulenten Maarten Paalman of Brigit Trooster via verenigingen@sportbedrijfraalte.nl of 0572-760600. 

Het Nationale Sportakkoord

Het Nationale Sportakkoord kent 6 thema's, die lokaal hun invulling krijgen. Voor de gemeente Raalte is daarom het Roalter Sportakkoord geschreven, op basis van die geformuleerde thema's en bijbehorende ambities:

  • Inclusief sporten en bewegen: de ambitie is dat iedere Nederlander een leven lang plezier kan beleven aan sporten en bewegen.
  • Duurzame sportinfrastructuur: om met zijn allen een leven lang te kunnen sporten en bewegen, is een functionele, goede en duurzame sportinfrastructuur nodig.
  • Vitale sport- en beweegaanbieders: we willen aanbieders van sport en bewegen toekomstbestendig maken zodat sport en bewegen voor iedereen toegankelijk en bereikbaar blijft.
  • Positieve sportcultuur: sporten moet leuk zijn, veilig, eerlijk en zorgeloos. Daar zorgen we met elkaar voor. Plezier in sport is het fundament voor een leven lang sporten.
  • Van jongs af aan vaardig in bewegen: een leven lang sporten en bewegen begint bij de jeugd. We zien dat kinderen steeds minder bewegen en dat hun motorische vaardigheid steeds verder achteruit gaat.
  • Topsport die inspireert: Nederlandse topsportprestaties en topevenementen vormen een cruciale inspiratie voor de verenigende waarde van sport.

Lees in deze samenvatting meer over de thema's en ambities binnen het Nationale Sportakkoord.

Thema's Sportakkoord

Provinciaal Sportakkoord

Ook de Provincie Overijssel is bezig met het ontwikkelen van een Sportakkoord. Dit provinciale akkoord zal aansluiten bij de ambities in de gemeentelijke sportakkoorden en bij maatschappelijke initiatieven. Daar waar gezamenlijke en regionale ambities ontstaan, worden deze in het Overijssels Sportakkoord uitgewerkt. 

Logo Sport verenigt NL