Roalter Sportakkoord

Het doel van het Nationaal Sportakkoord is dat iedereen, écht iedereen, plezier in sport kan hebben. Nu en in de toekomst. Ongehinderd, in een veilige en gezonde omgeving. Een leven lang. Als sporter, vrijwilliger of toeschouwer.

Het Nationale Sportakkoord kent 6 thema's, die lokaal hun invulling krijgen. Voor de gemeente Raalte is daarom het Roalter Sportakkoord geschreven, op basis van die geformuleerde thema's en bijbehorende ambities:

  • Inclusief sporten en bewegen: de ambitie is dat iedere Nederlander een leven lang plezier kan beleven aan sporten en bewegen.
  • Duurzame sportinfrastructuur: om met zijn allen een leven lang te kunnen sporten en bewegen, is een functionele, goede en duurzame sportinfrastructuur nodig.
  • Vitale sport- en beweegaanbieders: we willen aanbieders van sport en bewegen toekomstbestendig maken zodat sport en bewegen voor iedereen toegankelijk en bereikbaar blijft.
  • Positieve sportcultuur: sporten moet leuk zijn, veilig, eerlijk en zorgeloos. Daar zorgen we met elkaar voor. Plezier in sport is het fundament voor een leven lang sporten.
  • Van jongs af aan vaardig in bewegen: een leven lang sporten en bewegen begint bij de jeugd. We zien dat kinderen steeds minder bewegen en dat hun motorische vaardigheid steeds verder achteruit gaat.
  • Topsport die inspireert: Nederlandse topsportprestaties en topevenementen vormen een cruciale inspiratie voor de verenigende waarde van sport.

Lees in deze samenvatting meer over de thema's en ambities binnen het Nationale Sportakkoord.

Thema's Sportakkoord

Sportformateur: Richard Migchielsen

Sportformateurs zijn verantwoordelijk voor de procesbegeleiding bij de ontwikkeling van een lokaal sportakkoord. Het akkoord verbindt mensen en organisaties, zet aan tot samenwerken en uitvoeren en sluit aan bij lokale ambities. Voor de gemeente Raalte is Richard Migchielsen als sportformateur aangesteld om dit proces in gang te brengen, te begeleiden en tot een krachtig Roalter Sportakkoord te komen. 

In de Raalte Koerier van november 2019 stelt Richard zich verder voor.

Het Roalter Sportakkoord

Het Roalter Sportakkoord is gereed! In de afgelopen maanden is er hard gewerkt door de lokale gemeenschap, die in vier clusters van kernen hun visie, lokale thema's en ambities uit hebben gewerkt. Benieuwd wat dit heeft opgebracht? Bekijk dan:

Het proces richting het Roalter Sportakkoord

Terugkerende elementen in de sessies waren dat mensen elkaar beter leren kennen en dat ze zeggen wat ze denken en voelen. Met de aanwezigen (vereniging, zorg, onderwijs en commercie) werd een visie bepaald, uitgewerkt wat er goed gaat en beter kan, werden de belangrijkste thema’s benoemd en gingen mensen in groepjes actiepunten uitwerken. Dit maakt dat er een gezamenlijke uitvoeringsagenda is ontstaan.

De afgelopen maanden kwam hiervoor regelmatig een betrokken groep mensen bij elkaar om met de plannen aan de slag te gaan en de uitvoeringsagenda uit te werken. De vier clusters bestonden uit de volgende samenstelling: 

  • Kern Raalte
  • Kern Heino, Lierderholthuis en Laag Zuthem
  • Kern Heeten, Nieuw Heeten en Broekland
  • Kern Mariënheem en Luttenberg

In maart 2020 zijn de uitwerkingen per kern gedeeld en besproken. De vier clusters zijn gezamenlijk opzoek gegaan naar een gedeelde visie, belangen en actiepunten en hebben deze verder uitgewerkt. Dit zijn de pijlers van het Roalter Sportakkoord geworden. 

Een afvaardiging van de vier kernteams heeft in april 2020 samen met de sportformateur het Roalter Sportakkoord aangescherpt en verder uitgewerkt. Uiteindelijk heeft de afvaardiging van de vier kernteams in juni 2020 het Roalter Sportakkoord aan alle betrokken mensen en organisaties, de gemeente Raalte en haar wethouders gepresenteerd.

Wil je meer weten over het Roalter Sportakkoord, neem dan contact op met één van onze sportconsulenten Maarten Paalman of Brigit Trooster via verenigingen@sportbedrijfraalte.nl of 0572-760600. 

Provinciaal Sportakkoord

Ook de Provincie Overijssel is bezig met het ontwikkelen van een Sportakkoord. Dit provinciale akkoord zal aansluiten bij de ambities in de gemeentelijke sportakkoorden en bij maatschappelijke initiatieven. Daar waar gezamenlijke en regionale ambities ontstaan, worden deze in het Overijssels Sportakkoord uitgewerkt. 

Logo Sport verenigt NL