Missie, visie en kernwaarden Sportbedrijf Raalte

Onze missie

Wij gaan voor een gezond, vitaal en sociaal leven voor iedereen door samen sportief en actief te zijn.

Onze visie: Voor iedereen in beweging!

Wij stimuleren een gezonde leefstijl door het aanbieden van sport- en beweegprogramma’s. Hiermee prikkelen wij jong en oud om in beweging te komen en grenzen te verleggen. Samen sporten voor iedereen en op elk niveau maken wij mogelijk in een veilige omgeving en moderne sportaccommodaties.

Wij ontwikkelen ons tot dé kennispartner op het gebied van sport, bewegen en leefstijlverbetering. Dit doen wij door een actieve en verbindende rol te spelen in het ontwikkelen van gezamenlijke programma’s met onderwijs, (sport)verenigingen, eerstelijnszorg, maatschappelijke organisaties, bedrijven en gemeente.

Onze kernwaarden

  • Deskundig
  • Gastvrij
  • Samenwerken
  • Grensverleggend
  • Veilig