Buurtsportcoaches aangepast sporten en cultuur

Buurtsportcoaches aangepast sporten en cultuur

  • Kees van Hoof en Loes Boetes: de regiocoaches aangepast sporten die gespecialiseerd in sporten voor mensen met een beperking. Zij ondersteunen alle Raalter verenigingen die iets willen op het gebied van inclusief sporten en bewegen. Kees doet dit vanuit de samenwerking in de regio Deventer en Loes vanuit de regio Zwolle.
    • Uniek Sporten: Ben je op zoek naar het aanbod voor mensen met een beperking of chronische aandoening? Bezoek dan de website Uniek Sporten en zoek via die website naar het aanbod dat bij jou past!

  • Mirjam Borger: werkt als combinatiefunctionaris Cultuur vanuit het HOFtheater. Zij heeft als doel alle kinderen uit het basisonderwijs met cultuur te verbinden via zowel binnenschools als buitenschools aanbod. Hierbij betrekt zij de culturele verenigingen in Raalte.