Buurtsportcoaches aangepast sporten en cultuur

Buurtsportcoaches aangepast sporten en cultuur

  • Kees van Hoof en Loes Boetes: de regiocoaches aangepast sporten die gespecialiseerd in sporten voor mensen met een beperking. Zij ondersteunen alle Raalter verenigingen die iets willen op het gebied van inclusief sporten en bewegen. Kees doet dit vanuit de samenwerking in de regio Deventer en Loes vanuit de regio Zwolle.
  • Mirjam Borger: werkt als combinatiefunctionaris Cultuur vanuit het HOFtheater. Zij heeft als doel alle kinderen uit het basisonderwijs met cultuur te verbinden via zowel binnenschools als buitenschools aanbod. Hierbij betrekt zij de culturele verenigingen in Raalte.