Apenkooi Sportbedrijf Raalte

Centrum Veilige Sport Nederland

Sporten in een veilige omgeving zou voor iedereen vanzelfsprekend moeten zijn. Het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN) is er dan ook voor iedereen in de sport die vragen of twijfels heeft of een melding wil doen. De medewerkers luisteren, denken mee en begeleiden naar de beste oplossing. Iedereen mag contact opnemen; sporters, trainers, bestuurders en vertrouwenscontactpersonen. En natuurlijk ook bezorgde ouders en professionals.

Bezoek de website van het Centrum Veilige Sport Nederland

Zit je iets dwars? Neem contact op!

Het Centrum is - naast het bestuur van de vereniging en de eigen sportbond - een van de punten in de sport waar signalen en meldingen uit de hele sport besproken kunnen worden. Formeel een melding maken kan bij de vereniging, de sportbond of het Instituut Sportrechtspraak, ISR.

Het CVSN beschikt over een poule van vertrouwenspersonen die jou als persoon kunnen begeleiden bij incidenten, en bij het omgaan met zowel slachtoffers als beschuldigden. Uiteindelijk willen we dat er aan iedereen die betrokken is bij een incident recht wordt gedaan. Het CVSN is een kenniscentrum voor sportverenigingen en bonden, zorgt voor de uitvoering van beleid, geeft advies en voorlichting en helpt met preventie van en begeleiding bij incidenten. Zij werkt ook regelmatig samen met lokale initiatieven en gemeentelijke sportbedrijven op het gebied van veilige sport. Het Centrum heeft dan ook een groot netwerk met hulpverleners en contacten met politie, die zij kunnen inzetten als dat nodig is.

De coördinator van het Centrum en alle vertrouwenspersonen en casemanagers zijn gediplomeerd en volgen opleidingen en intervisie om up-to-date te blijven in hun vakgebied. 

Het Centrum Veilige Sport is onderdeel van NOC*NSF als koepelorganisatie van de sportbonden en kosteloos beschikbaar voor alle leden. Alle medewerkers die met vertrouwelijke informatie omgaan, hebben met NOC*NSF een Professioneel Statuut ondertekend. Onafhankelijkheid, werkwijze, vertrouwelijkheid, en beroepscode zijn daarmee formeel belegd.

Wil je iets melden, contact met het CVSN opnemen of meer informatie?

Bel het Centrum Veilige Sport, 0900 - 202 55 90 (€ 0,10 per minuut), mail naar centrumveiligesport@nocnsf.nl of kijk op www.centrumveiligesport.nl/contact voor een chat mogelijkheid.