ZWTIJ_Zwemles_meisje attributen stapelen

Communicatie en voortgang zwemlessen

Hoe gaat het met jouw zoon of dochter op zwemles?

Er zijn meerdere manieren om op de hoogte te blijven over de vorderingen en informatie uit te wisselen:

Kijk- en informatielessen

Je wordt regelmatig uitgenodigd om aan de bandrand naar de zwemles te kijken.  De ene keer is het vooral kijken (de kijkles). De andere keer is het een informatieles en krijg je een korte uitleg van de instructeur over hoe het met jouw kind op zwemles gaat (infoles). Bekijk hieronder het jaaroverzicht van belangrijke data rondom de zwemlessen.

Jaaroverzicht zwemlessen

Ouderportaal - Leerlingvolgsysteem (LVS)

In de persoonlijke inlogomgeving kun je de voortgang van jouw kind volgen. Ook kun je hier je kind afmelden voor een les én een inhaalles plannen. Ook worden er berichten via het leerlingvolgsysteem gestuurd.

Het ouderportaal bekijken (beschikbaar na inschrijving)

E-mail berichten

Je ontvangt automatische berichten over onder meer af- en aanmelden van een les, overplaatsing naar een andere groep wanneer er een volgend niveau is behaald en over diplomazwemmen.

Praktische vragen

Wanneer je vragen hebt over zaken als verandering van lesdag, betaling of toegangspas dan kun je terecht bij de receptie: info@sportbedrijfraalte.nl 

Persoonlijk contact

Wanneer er bijzonderheden zijn nemen wij altijd contact op. Wanneer je zelf iets wilt bespreken over jouw zoon of dochter dan maken wij daar graag tijd voor. Je kunt dan een e-mail sturen naar zwemles@sportbedrijfraalte.nl. Vlak voor en na de zwemles heeft de zwemonderwijzer meestal geen tijd om persoonlijke vragen te beantwoorden omdat er meerdere lessen achter elkaar gepland zijn.

Terug naar 'Zwemlessen met Tije en Tess'