Voorbeelden subsidie Raalte Sportief en Gezond

Met de subsidie Raalte Sportief en Gezond kun je een financiële bijdrage ontvangen voor de plannen die jij hebt of die jouw sportvereniging heeft om de inwoners van de gemeente Raalte meer sportief, actief, fitter en gezond te maken. Maar waar kun je dan zoal aan denken?

Hieronder vind je enkele voorbeelden van activiteiten en initiatieven die in aanmerking komen voor een subsidie Raalte Sportief en Gezond. Dit overzicht vullen wij continu aan met toegekende subsidies, om je zo te inspireren: misschien is het idee ook toepasbaar bij jouw sportvereniging of in jouw wijk/dorpskern?

Twijfel je of jouw idee voor subsidie in aanmerking kan komen? Of wil je eens sparren over jouw plan? Neem dan contact op met onze buurtsportcoaches door een e-mail te sturen naar buurtsportcoach@sportbedrijfraalte.nl.

Toegekende subsidieaanvragen 

Worden binnenkort toegevoegd, na de besluitvorming over de eerste aanvraagperiode (maart 2022). 

Andere voorbeelden per doelgroep

Jeugd (0-12 jaar)

 • Beweegactiviteiten voor peuters
 • Daily Mile op school
 • Voor-, na- of tussenschools sport- en beweegaanbod
 • Organisatie sportdagen op of rond school
 • Buiten spelen aantrekkelijker en toegankelijker maken

Jongeren (13-25 jaar)

 • Sportevenement (ongeorganiseerd) door en met jongeren
 • Sportoriëntatie/sport van de maand
 • Introductie urban sports
 • E-sports en gamification
 • Inrichten openbare ruimte door en met jongeren

Volwassenen (25-65 jaar)

 • Techniektraining en sportclinics
 • Workshops trendsporten
 • Organisatie buurtsportactiviteit
 • Ouder-kind beweegactiviteiten
 • Multi-sport seizoensaanbod

Ouderen (65+)

 • Opstart Oldstars/walking sport of organisatie clinics
 • Laagdrempelige beweegactiviteiten rondom wijkcentra en dorpshuizen
 • Gamification (beweeggames en -app) ter stimulering bewegen
 • Organisatie gezondheidsmarkt

Verenigingen

 • Clubkadercoaching (professionaliseren en begeleiden kader)
 • Uitbreiding gezond assortiment sportkantine
 • Passend sportaanbod voor iedereen
 • Organisatie sportkamp
 • Vernieuwend kennismakingsprogramma nieuwe leden

Wijk/dorp/school

 • Aanschaf sport- of beweegmaterialen
 • (her)inrichting beweegtuin (cofinanciering)
 • Aanleg beweegtoestel of andere voorziening (cofinanciering)
 • Bewegwijzering wandel- en fietsroutes
 • Verbeteren toegankelijkheid
 • Ontmoeten en bewegen in de wijk