Sportbedrijf Raalte

Sportbedrijf Raalte: voor iedereen in beweging! Sportbedrijf Raalte B.V. is een nieuw bedrijf dat uit ca. 35 vaste medewerkers bestaat. Wij beheren de gemeentelijke sportaccommodaties, adviseren sportverenigingen (oonder andere gericht op sportstimulering) en exploiteren de zwembaden Tijenraan in Raalte en de Tippe in Heino.

Onze ambitie 

Onze ambitie is om door het optimaal exploiteren van sportaccommodaties, het stimuleren van sport en bewegen en door dé lokale kennispartner te zijn, een gezonde leefstijl te bevorderen, sociale ontmoeting mogelijk te maken en vraaggericht recreatief en competitief aanbod te faciliteren. Dit alles binnen een veilige omgeving. Iedereen is welkom: van jong tot oud, niemand wordt uitgesloten. Om dit te bereiken werken wij samen met verenigingen, onderwijs, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en gemeente.