Buurtsportcoaches in Raalte

Buurtsportcoaches

De gemeente Raalte doet mee aan de landelijke Brede Impuls Combinatiefuncties. In diverse kernen van de gemeente zijn 8,62 fte Buurtsportcoaches aangesteld ten dienste van het basis- en middelbaaronderwijs en de sport- en cultuurverenigingen.

In de hele gemeente Raalte zijn de Buurtsportcoaches werkzaam. Deze Buurtsportcoaches geven een kwaliteitsimpuls aan het bewegingsonderwijs in het basisonderwijs, zorgen voor een professionalisering van de jeugdafdelingen van sportverenigingen, ondersteunen de Raalter cultuurverenigingen en zijn binnen het project Fit For Life actief bij Carmel College Salland en Landstede.

Meer informatie over de regeling vindt u op de website ww.sportindebuurt.nl, of kunt u opvragen via de sportconsulenten van Sportbedrijf Raalte.

Belangrijke rol Combinatiefunctionaris binnen bewegingsonderwijs

De belangrijke rol van de Combinatiefunctionaris binnen het bewegingsonderwijs bleek ook uit de uitzending van Brandpunt van 26 mei 2013 (hieronder terug te kijken). Daarin werd onder andere ingegaan op een onderzoek van VeiligheidNL waaruit blijkt dat in 2011 meer dan 230.000 kinderen bij sport geblesseerd zijn geraakt. Zo’n 29.000 kinderen (tachtig per dag) moesten worden behandeld op een spoedeisende hulp in een ziekenhuis. Deskundigen wijten dat aan gebrekkig ontwikkelde motorische vaardigheden bij veel kinderen; rechtstreeks gevolg van bewegingsarmoede. Het aantal kinderen dat voldoet aan de zogenoemde “bewegingsnorm” (minimaal een uur per dag matig actief bewegen) is tussen 2006 en 2011 bijna gehalveerd.