Bewegen in de sporthal

Verenigingsmonitor Raalte

In het najaar van 2019 heeft de gemeente Raalte het Mulier Instituut de opdracht gegeven om een verenigingsmonitor uit te voeren. Vanuit de monitor wordt duidelijk hoe het met de Raalter sportverenigingen gaat en waar zij tegenaan lopen.

Vanuit de slotbeschouwing komen de volgende conclusies naar voren:

  • Organisatiekracht middelgrote clubs blijft achter
  • Leden, kader en financiën grootste aandachtspunten
  • Verenigingen bewust van interne kracht en uitdagingen
  • Maatschappelijke activiteiten zullen naar verwachting toenemen
  • Kader lijkt belangrijkste voorwaarde voor maatschappelijke activiteiten
  • Vitaliteit: één op de vijf verenigingen is kwetsbaar

De aanbevelingen die het Mulier Instituut in de verenigingsmonitor doet zijn:

  • Ga in gesprek met de kwetsbare verenigingen
  • Vergroot samenwerkingen sportverenigingen
  • Maak de vereniging levensfasebestendig

Download de volledige verenigingsmonitor Raalte