Werken bij Sportbedrijf Raalte

VOG in de sport

Sportclubs kunnen een gratis Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen voor clubvrijwilligers die werken met kwetsbare groepen via de regeling gratis VOG. Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat iemand geen strafblad heeft of dat het strafblad geen bezwaar vormt voor het uitvoeren van een bepaalde taak of functie. Door als club gebruik te maken van deze regeling voorkom je mogelijk risico voor sporters en andere betrokkenen op de club. De regeling gratis VOG is een belangrijk onderdeel van een sociaal veilig beleid op de club.

Bezoek de website van NOC*NSF voor meer informatie

Op de website lees je wat een VOG precies is, waarom het belangrijk is, hoe je de gratis VOG's aanvraagt en met welke zaken je eventueel rekening moeten houden bij de invoering van de VOG (als onderdeel van de vier V's voor veiligheid) in jullie vereniging.

Meer weten over sociale veiligheid in de sport? Neem contact op met onze buurtsportcoaches!