Financiele regelingen

Financiële regelingen voor sport en bewegen

Subsidie Raalte Sportief en Gezond

Vanuit het Roalter Sportakkoord, het Preventieakkoord en het gemeentelijke programma Raalte Gezond is de subsidie 'Raalte Sportief en Gezond' ontstaan. Deze subsidie heeft als doel om de volksgezondheid te verbeteren door het stimuleren van gezondheid bevorderende activiteiten, die bijdragen aan een groei van het aantal inwoners met een gezonde leefstijl. 

Activiteiten, projecten en initiatieven die een bijdrage leveren aan de realisatie van de doelstellingen vanuit het programma Raalte Gezond, het Preventieakkoord en/of het Roalter Sportakkoord, komen voor subsidie in aanmerking.

De subsidie bedraagt maximaal € 10.000 per subsidiabele activiteit met een gemeente breed bereik/effect en maximaal € 5.000 per subsidiabele activiteit met een bereik in 1-3 dorpen.

Vraag hier je subsidie Raalte Sportief en Gezond aan!

De toetsingskaders van deze subsidie lees je in de gemeentelijke subsidieregeling (hoofdstuk 8.1)

Voor Raalter sportverenigingen zijn hiernaast nog andere gemeentelijke sportsubsidies beschikbaar.

Stichting Leergeld Salland

Stichting Leergeld Salland helpt kinderen van ouders die een laag inkomen hebben en in Raalte wonen. Stichting Leergeld vindt dat alle kinderen mogen meedoen! Sporten, zwemles, muziekles, een dagje uit, maar ook het schoolreisje kosten veel geld. Toch is het voor kinderen belangrijk dat ze hier aan mee kunnen doen. Daarom helpt Stichting Leergeld Salland door een bijdrage te geven.

Deze bijdrage komt voort uit de regeling Meedoen 18- en is bestemd voor kinderen uit een gezin met een inkomen tot 120% van de geldende bijstandsnorm of uit een gezin in een erkende schuldenregeling. Op de website van de gemeente Raalte lees je meer over de Meedoen 18- regeling.

Meedoen 18+

Inwoners van de gemeente Raalte met een laag inkomen kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage in de kosten voor bijvoorbeeld een lidmaatschap van een sportclub, zwemles of een concertbezoek. Dit noemen we de regeling Meedoen. De hoogte van de bijdrage voor sociaal, sport, culturele of educatieve activiteiten voor inwoners van 18+ is € 267,00 (2022) per persoon per jaar.

Wil je meer weten over de normbedragen, welke informatie bij een aanvraag opgestuurd moet worden of wat de vermogensgrenzen zijn? Bekijk dan de Meedoen 18+ regeling op de website van de gemeente Raalte

Voorzieningenwijzer gemeente Raalte

Bekijk op de voorzieningenwijzer van de gemeente Raalte op gemeentelijke regelingen en toeslagen jij recht hebt. Dit kan gaan om regelingen voor sport en bewegen, maar ook vind je er informatie over een passende zorgverzekering en je energiecontract. Je kunt zelf kijken of je recht op een regeling of toeslag hebt, of dit samen doen met een consulent bij jou uit de buurt.  

Provinciale en landelijke regelingen

In Salland zijn er verschillende subsidies en regelingen die je kunnen helpen jouw initiatief van de grond te krijgen. Deze regelingen kunnen ook aanvullend op de gemeentelijke subsidies aangevraagd worden, als cofinanciering. Naast provinciale subsidies, zijn er ook landelijk en Europees interessante regelingen. Op de website van de Kracht van Salland lees je hier meer over.