Onderzoek naar vitaliteit sportverenigingen gemeente Raalte

13 september 2019

In opdracht van gemeente Raalte voert het Mulier Instituut een onderzoek uit naar de vitaliteit van de sportverenigingen in gemeente Raalte. Het onderzoek moet inzicht bieden in de stand van zaken bij sportverenigingen, zodat op de lange termijn een duurzaam sportbeleid kan worden gevoerd.

Organisatiekracht en maatschappelijke functie

De vitaliteit van sportverenigingen wordt weergegeven op basis van twee indexen. De index organisatiekracht geeft inzicht in de mate waarin verenigingen in staat zijn hun sportaanbod te organiseren voor (potentiële) leden. De index maatschappelijke functie brengt de mate van maatschappelijke activiteiten (wat verenigingen ondernemen) en maatschappelijke intentie (wat verenigingen willen) in kaart.

Door beide indexen te combineren wordt in beeld gebracht hoe vitaal verenigingen zijn. Daarnaast worden gesprekken met enkele verenigingen gevoerd zodat inzicht wordt verkregen in de achtergrond van de resultaten, de knelpunten en ambitie van de verenigingen.

Resultaten als input voor nieuw beleid

De resultaten van het onderzoek worden eind 2019 verwacht en zijn een waardevolle input voor het nieuwe sportbeleid en lokale (Roalter) Sportakkoord dat vanaf dit najaar in samenspraak met sportverenigingen en andere stakeholders opgesteld wordt. 

Terug