Online IVA-instructie

Verantwoord alcohol schenken

De Drank- en Horecawet vereist, dat er altijd een barvrijwilliger aanwezig is die een Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) heeft gevolgd op tijden dat er alcohol wordt geschonken in de sportkantine. U kunt op kwalitatief verantwoorde wijze aan deze verplichting voldoen door de IVA-instructie te laten verzorgen door Sportservice Overijssel of bijvoorbeeld Tactus. Bij voldoende belangstelling wordt de instructie dan via een gemeentelijk aanbod of op verzoek van een individuele vereniging op locatie verzorgd door een IVA-docent.

Online instructie

Verenigingen kunnen ook zelf zorgen voor de IVA-instructie. NOC*NSF heeft samen met de KNVB, KNHB, het Watersportverbond, de KNKV en KNLTB nu een online IVA-instructie ontwikkeld. Deze gratis online versie is sinds begin 2010 beschikbaar via de websites van NOC*NSF en de genoemde bonden. Deze laagdrempelige en online IVA zal ongetwijfeld vele verenigingen aanspreken. Volgens ons gaat de online-versie echter wel ten koste van de kwaliteit. Gemeenten en verenigingen die serieus werk (willen) maken van alcoholmatiging, blijven wat ons betreft kiezen voor IVA-instructie via Sportservice Overijssel of Tactus.

Doe de online IVA-instructie Verantwoord Alcohol Schenken op de website van het NOC*NSF.