Schoolzwemmen

Nederland is ‘waterland’. Zwemvaardigheid is daarom belangrijk. De meeste kinderen halen op 5 à 6 jarige leeftijd hun zwemdiploma's. Schoolzwemmen zorgt er voor dat de zwemvaardigheid een extra impuls krijgt waardoor kinderen kinderen zich goed kunnen redden in het water en in verschillende omstandigheden. De leerlingen maken kennis met allerlei zwemslagen, maar oefenen ook allerlei survivaltechnieken.

Opzet schoolzwemmen

Dit jaar wordt een vervolg gegeven aan het "Swim2Play" concept. De opzet van Swim2Play is onderverdeeld in drie niveau's: slootveilig, zwembadvaardig en meerwaardig. Onder deze niveaus hangen vijf clusters:

  • Redden
  • Verplaatsen
  • Onder water gaan en verblijven
  • Springen en landen
  • Spelen

Binnen de clusters komen spelenderwijs onderdelen aan bod, die terug te leiden zijn naar de zwemslagen en alle andere onderdelen van het zwemmen. Aan elk spel en elk onderdeel dat de leerlingen doen ligt een duidelijke onderliggende gedachte en onderliggend doel ten grondslag.

Eén van onze doelstellingen is dat alle kinderen aan het eind van het schooljaar minimaal het A-diploma bezitten. De kinderen die dit zwemdiploma nog niet bezitten, krijgen daarom ook apart les van de groep. De kinderen worden tijdens het schoolzwemmen niet meer specifiek opgeleid voor het zwemdiploma B en C. Aan het einde van het schoolzwemseizoen is er de mogelijkheid om - tegen betaling - een korte cursus te volgen om het B of C zwemdiploma te halen. 

Voor echte waterratten zijn er ook hele leuke watersportverenigingen actief in zwembad Tijenraan! Je bent van harte welkom om een keer mee te doen!

Gedragscode zwembaden

De gedragscode voor zwembaden kunt u op de website van het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ downloaden.