Samen Actief

Nederland en ook Overijssel vergrijst de komende jaren. Zo zal het aandeel 65-plussers in Overijssel groeien van 17% in 2014 naar 26% in 2040 (bron: Databank Overijssel). Om meer veerkracht bij deze doelgroep te genereren vormt bewegen een belangrijke schakel. Zeker voor de groep kwetsbare senioren draagt bewegen in belangrijke mate bij aan de zelfredzaamheid.

Om kwetsbare senioren uit Overijssel meer in beweging te brengen maakt het Wmo project Samen Actief gebruik van de energie en kracht van reeds actieve senioren. Deze zogenoemde Beweegpartners zijn sportieve actieve senioren, die hun plezier in beweging willen overbrengen op inactieve senioren uit hun directe omgeving. De Beweegpartners bezoeken de naaste/bekende thuis om ze te stimuleren en letterlijk en figuurlijk aan de hand te nemen om te bewegen. De Beweegpartners vormen de spil van het project.

De bestaande sportinfrastructuur (er zijn in Overijssel ruim 2700 sport- en beweegactiviteiten voor senioren), de seniorensportleiders en buurtsportcoaches vormen te samen een belangrijke schakel bij de lokale uitrol van het project.

Het project heeft een looptijd van 2 jaar, van 1 januari 2016 tot 31 december 2017, en wordt uitgevoerd in twaalf Overijsselse gemeenten. Samen Actief wordt mogelijk gemaakt door de subsidieregeling ‘Ondersteuning uitvoering WMO 2015' van de Provincie Overijssel.

Projectplan

Meer weten over het project? Download dan het projectplan 'Samen Actief'.