Schoolbuurtplein

In de openbare ruimte is veel beweeg- en gezondheidswinst te behalen, zo ook op schoolpleinen. Denk aan het openbaar toegankelijk stellen van het schoolplein, het aanleggen van veilige speel- en verkeersroutes of het geven van beweeg- en sportlessen op een speelplek. TNO (Belang van buitenspelen, 2012) heeft de gezondheidswaarde, de sociale en de economische waarde van buitenspelen in kaart gebracht. Daaruit blijkt dat buitenspelen niet alleen belangrijk is voor de gezondheid en het welzijn van kinderen, maar ook voor het leefklimaat in de buurt. Bovendien vermindert buitenspelen zorgkosten in de toekomst. Het schoolplein staat bij kinderen in de top drie van favoriete speelplekken en vervult een belangrijke functie als speelplein waar kinderen kunnen worden uitgedaagd om te bewegen.

De meeste scholen in het basisonderwijs (85,5 procent) beschikken over één of twee pleinen. Maar op meer dan de helft van de Nederlandse schoolpleinen (51,9 procent) is er te weinig gelegenheid voor sport- en spelactiviteiten. Maar liefst 43% van de kinderen vindt het schoolplein in hun buurt saai en niet uitdagend genoeg. Met het project Schoolbuurtplein wordt een kwaliteitsimpuls gegeven aan het spelen, bewegen, sporten, leren en ontmoeten op 27 schoolpleinen, zowel tijdens-  als na schooltijd. Het innovatieve karakter van het project zit in het samenspel tussen de hardware (de inrichting van het schoolbuurtplein), de software (de sport- en beweegactiviteiten en de begeleiding hiervan) en de orgware (de randvoorwaarden zoals de samenwerking tussen partijen). Er wordt niet alleen gefocust op de inrichting met speeltoestellen, maar ook op andersoortige ingrepen die bijdragen aan het verhogen van de speel-, leer- en ontmoetingswaarde van het plein.      

Het project heeft een looptijd van 2 jaar, van 1 januari 2017 tot 31 december 2018, en wordt uitgevoerd in 11 gemeenten. Schoolbuurtplein wordt mogelijk gemaakt door de subsidieregeling ‘Ondersteuning uitvoering WMO 2016' van de Provincie Overijssel.

Projectplan

Meer weten over het project? Download dan het projectplan 'Schoolbuurtplein'.