Zorg voor sport en bewegen

Gezondheid is het belangrijkste dat er is. Ook gemeenten hebben baat bij gezonde en actieve inwoners. Gezonde en actieve inwoners participeren meer, zijn zelfredzamer, leveren een grotere bijdrage aan de economie en leggen minder beslag op het zorgstelsel. Bewegen is een medicijn voor een goede gezondheid. Maar niet iedereen is even gezond en bewegen is voor veel mensen niet even vanzelfsprekend, vooral niet voor mensen in een kwetsbare situatie in de samenleving.

De bron van kwetsbaarheid kan verschillen. Het kan bijvoorbeeld gaan over mensen met chronische aandoeningen, fysieke of psychische beperkingen, een beperkt opleidings- of taalniveau en/of materiële problemen. Vaak gaat het om een combinatie van problemen en factoren die een persoon in een kwetsbare situatie brengen. Juist voor hen is het moeilijk om de regie in hun leven te behouden. Uit diverse onderzoeken blijkt ook dat de sport- en beweegdeelname van kwetsbare doelgroepen vaak achterblijft bij ‘gezonde’ mensen. Om mensen in een kwetsbare situatie in beweging te brengen zet het project Zorg voor Sport en Bewegen in op het versterken van de samenwerking tussen de zorgprofessionals en de sport, middels een ketenaanpak.

Het project heeft een looptijd van 2 jaar, van 1 januari 2017 tot 31 december 2018, en wordt uitgevoerd in 14 gemeenten. Zorg voor Sport en Bewegen wordt mogelijk gemaakt door de subsidieregeling ‘Ondersteuning uitvoering WMO 2016' van de Provincie Overijssel.

Projectplan

Meer weten over het project? Download dan het projectplan 'Zorg voor sport en bewegen'.