Actief Betrokken Club

Het project Actief Betrokken Club had als doel sportverenigingen te stimuleren en faciliteren, om binnen hun mogelijkheden en afgestemd op de lokale wensen en behoeften in het kader van de Wmo, actief een maatschappelijke rol te (gaan) vervullen, om daarmee een positieve bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in de wijk, buurt, dorp of stad. Het project had een looptijd van 2 jaar, van 1 januari 2014 tot 31 december 2015, en werd uitgevoerd in zestien Overijsselse gemeenten.

De Actief Betrokken Club werd mogelijk gemaakt door de subsidieregeling ‘Ondersteuning uitvoering WMO 2013' van de Provincie Overijssel.

Projectplan en factsheet

Meer weten over het project? Download dan het projectplan of de factsheet 'Actief Betrokken Club'.