Beweegimpuls kwetsbare senioren

Zowel de dubbele vergrijzing als de extramuralisering in de zorg leggen extra druk op de WMO-taken van de gemeente. Om zware/zwaardere zorg zo lang mogelijk uit te stellen is het vooral voor kwetsbare senioren van groot belang dat zij (blijven) participeren in de samenleving. Een gezonde leefstijl, waaronder voldoende lichaamsbeweging, kan juist voor deze doelgroep in belangrijke mate bijdragen aan zelfredzaamheid en aan het zo lang mogelijk zelfstandig kunnen functioneren. Dat maakt het weer mogelijk om (langer) te kunnen participeren in de eigen omgeving/buurt. 

Het project richt zich primair op minder mobiele en kwetsbare senioren in de buurt/wijk. Het betreft inactieve oudere senioren met één of meer chronische aandoeningen en lichamelijke beperkingen, bij wie het risico op bijv. valaccidenten groter is. Bewegen heeft ook voor minder vitale en eenzame ouderen een meerwaarde voor de kwaliteit van leven. 

Het project richt zich secundair op sport- en beweegaanbieders, welzijnsorganisaties, zorg- en verpleeghuizen, werkers binnen de woonservicegebieden (welzijnswerkers, vrijwilligers en mantelzorgers) en op ondersteuning van de gemeente (c.q. ‘seniorencoördinator’ of Buurtsportcoach).

Het project heeft een looptijd van 2 jaar, van 1 januari 2015 tot 31 december 2016, en wordt uitgevoerd in veertien Overijsselse gemeenten.

De Beweegimpuls voor kwetsbare senioren in Overijssel wordt mogelijk gemaakt door de subsidieregeling ‘Ondersteuning uitvoering WMO 2014' van de Provincie Overijssel.

Projectplan en factsheet

Meer weten over het project? Download dan het projectplan of de factsheet 'Beweegimpuls kwetsbare senioren'.