Buurtsportcoach Academy

De Buurtsportcoach Academy gaf een kwaliteitsimpuls aan de kennis en vaardigheden van buurtsportcoaches waardoor zij in staat zijn de maatschappelijke betekenis van sport en bewegen (beter) te benutten voor het sportief participeren van kwetsbare burgers in de gemeente. Het project startte in januari 2014 in tien Overijsselse gemeenten. Vervolgens zijn nog 3 gemeenten (Hengelo, Olst-Wijhe en Wierden) aangehaakt.

Jaarlijks werden intervisiebijeenkomsten en masterclasses georganiseerd. Tijdens de intervisie, die exclusief wordt georganiseerd voor de deelnemende gemeenten, stond de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers centraal. De masterclasses (met als onderwerpen 'sport, wmo en politiek bestuurlijke ontwikkelingen' en 'onderzoek') daarentegen waren ook toegankelijk voor combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches van andere gemeenten. 

De Buurtsportcoach Academy werd mogelijk gemaakt door de subsidieregeling 'Ondersteuning uitvoering WMO 2013' van de Provincie Overijssel.

Projectplan en factsheet

Meer weten over het project? Download dan het projectplan of de factsheet 'Buurtsportcoach Academy'.