Fair Play

Sportiviteit en respect in de sport

Fair Play gaat over sportiviteit en respect in de sport. Sportiviteit draagt bij aan een leuke, plezierige en veilige sportbeoefening. Wilt u met uw vereniging ook iets organiseren op het gebied van sportiviteit, respect en fair play? Neem dan contact op met één van de sportconsulenten van de gemeente Raalte.

Drie aspecten

Fair Play komt aan de orde als binnen een sportsituatie met elkaar de 'strijd' wordt aangegaan. Helaas kennen we ook allemaal de slechte voorbeelden van spelovertredingen, scheldpartijen, pesten en agressief gedrag. De bevordering van Fair Play richt zich op drie aspecten: omgang met regels, omgang met anderen, gelijkheid van kansen. Als vereniging kunt u een Fair Play-activiteit richten op één of meer van die aspecten.

Omgang met regels

Bij Fair Play gaat het om geschreven en ongeschreven regels. De geschreven regels zijn vaak de spelregels, bij ongeschreven regels gaat het om gedragsnormen, zoals de tegenstander een hand geven na afloop van een wedstrijd.

Omgang met anderen

Hoe gaan sporters, trainers, coaches en scheidsrechters met elkaar om tijdens de wedstrijd? Is er sprake van onderling respect. Is er een strijd tussen de sporters, waarbij alles geoorloofd is als de scheidsrechter het maar niet ziet? Wordt er gemopperd als iemand fouten maakt? Worden beslissingen van de scheidsrechters door sporters en trainers geaccepteerd? En geven de trainers en coaches het goede voorbeeld?

Voorbeelden van deze gedragsregels voor sporters zijn:

  • Gedraag je altijd en overal sportief
  • Spreek elkaar aan op het gedrag
  • Ik ben zuinig op jouw spullen. Ben jij dat ook op die van mij?
  • Houd je aan de spel- én clubregels
  • Accepteer beslissingen die genomen zijn
  • Blijf sportief, ook als je tegenstander dat niet is

Gelijkheid van kansen

Sportverenigingen kunnen zorgen voor gelijkheid van kansen. Hierbij hoort bijvoorbeeld een zo eerlijk mogelijke competitie-indeling en een goede indeling van de teams. Houd bij hier kiezen van teams hier ook rekening mee en zorg dat beide teams altijd ongeveer even sterk zijn. Zo ontstaat een leuke en spannende wedstrijd.

Mascotte JoepLogo Joep Fair Play - klein

In Overijssel staat de mascotte 'Joep' symbool voor Fair Play. Joep vraagt met z'n duim omhoog en een knipoog aandacht voor Fair Play. Je kan hem tegenkomen bij sportverenigingen, maar ook bij activiteiten die in de gemeente georganiseerd worden.

Contact

Wilt u met uw vereniging ook iets organiseren op het gebied van sportiviteit, respect en fair play? Neem dan contact met ons op.