Samen Actief Raalte

Op vrijdag 5 oktober 2018 organiseerden Sportbedrijf Raalte en WijZ Welzijn Raalte de 2e Samen Actief dag in sportcentrum Tijenraan. Iedereen kon deze dag onder andere een gezondheidsmarkt bezoeken en deelnemen aan diverse kennismakingsactiviteiten. Diverse sport- en gezondheidsaanbieders presenteerden zichzelf op deze Samen Actief dag. 

Sportbedrijf Raalte en WijZ Welzijn Raalte hebben tijdens de Samen Actief Dag gezamenlijk de Beweegmakelaar Raalte en Welzijn op Recept Raalte gepresenteerd

Deze dag werd georganiseerd vanuit de provinciale WMO projecten Samen Actief, Zorg voor sport en bewegen en Sociaal Vitaal met als doel iedereen uit Raalte kennis te laten maken met het brede aanbod in de gemeente. Daarnaast heeft Samen Actief Raalte ook als doel om:

  • de lokale doorverwijzingsstructuur tussen zorg, sport en bewegen (ketenaanpak) te versterken;
  • het laagdrempelige activiteitenaanbod te optimaliseren zodat iedereen (zo lang mogelijk) actief aan de samenleving kan deelnemen en een zo zelfstandig mogelijk leven kan leiden.

Samen Actief met jouw organisatie als partner?

Bovenstaande doelstellingen kunnen wij alleen bereiken samen met onze partners! Daarom nodigen wij jullie van harte uit om je met jouw organisatie aan te sluiten bij dit initiatief. Ben je enthousiast, of wil je meer informatie? Neem dan contact met de projectorganisatie op. 

Logo Samen Actief Raalte

Mede mogelijk gemaakt door Provincie Overijssel