Sport- en beweegprojecten

WMO en Sport

Aan sport en bewegen beleven duizenden inwoners zowel actief als passief veel plezier. Sporten gaat niet enkel en alleen maar om het verbeteren van de eigen prestatie of het triomferen over anderen, maar ook om meedoen, gezondheid, fitheid, sfeer, beleving en gezelligheid.

De maatschappelijke waarde van sport in georganiseerd en ongeorganiseerd verband is enorm. Door sport en bewegen vormen zich sociale netwerken, die vooral steunen op vrijwillige inzet en actieve participatie.

Naast de vergrijzing van de bevolking, de toename van de chronisch zieken en meer inactieve mensen, speelt de lokale invulling van de Wet Maatschappelijke Ontwikkeling (Wmo) de komende jaren een belangrijke rol. Sport en bewegen draagt daar op een positieve, doelgerichte manier aan bij.

WMO projecten

In het kader van de Tenderregeling Ondersteuning uitvoering Wet maatschappelijke ondersteuning van de provincie Overijssel voerden de Overijsselse gemeenten in samenwerking met Sportservice Overijssel diverse sport- en beweegprojecten uit. Doel van de projecten was een bijdrage te leveren aan het versterken van sociale netwerken en het vergroten van de zelfredzaamheid van de (kwetsbare) burgers. De projecten liepen altijd voor een (opstart)periode van twee jaar, waarna er lokaal een vervolg aan gegeven werd. 

Onderstaande projecten zijn in de afgelopen jaren in de gemeente Raalte uitgevoerd::