Sport, bewegen en gezondheid

Met sportstimulering hebben wij het doel om bewegingsarmoede te verminderen, overgewicht tegen te gaan, gezond gedrag te bevorderen en sociale participatie te bevorderen. Dit gebeurt onder andere door het inzetten van Buurtsportcoaches binnen het onderwijs en sportverenigingen, maar ook door het organiseren van diverse projecten met lokale organisaties.

Direct naar:

Waar kan ik sporten?

Buurtsportcoaches