#RaalteGezond

Wat is #RaalteGezond?

#RaalteGezond is het gemeentelijke programma waarin alle activiteiten samenkomen, die bijdragen aan fitte, gezonde inwoners, van jong tot oud. De activiteiten komen voort uit de gemeentelijke uitvoeringsplannen Lokaal Gezondheidsbeleid en Sportstimulering en Verenigingsadvisering.

 Logo Raalte Gezond

Om fit te blijven is het belangrijk gezond te leven in een gezonde omgeving. Daar kun je zelf wat aan doen, door te letten op wat je eet, voldoende te bewegen, een gezond gewicht te hebben, geen of verantwoord alcohol te gebruiken en op tijd te ontspannen, alleen of samen met anderen.

Door samen te werken aan een gezonde leefstijl en een gezonde omgeving worden de inwoners van de gemeente Raalte gezonder en fitter. Er zijn meerdere organisaties en professionals die zich dagelijks inzetten voor gezondheid. Dat zijn niet alleen mensen in de zorg, maar juist degenen die in hun reguliere werk aandacht kunnen besteden aan preventie. Denk bijvoorbeeld aan sportverenigingen, scholen, wandelgroepen, welzijnsvoorzieningen, maar ook binnen bedrijven (gezond aanbod in de kantine).

Projectsubsidie #RaalteGezond

Wilt u meehelpen om Raalte gezonder en fitter te maken? Maar heeft u daarbij ondersteuning nodig vanuit de gemeente Raalte? Dat kan! De gemeente Raalte en #RaalteGezond ondersteunen initiatieven van inwoners en organisaties om Raalte gezonder en fitter te maken. Dit gebeurt onder andere door het beschikbaar stellen van een projectsubsidie #RaalteGezond. Deze subsidie bedraagt maximaal 50% van de totale projectkosten, met een maximum subsidiebedrag van € 5.000,-.

Website #RaalteGezond

Bezoek de website van #RaalteGezond voor meer informatie. Ook vindt u daar de toetsingskaders en het aanvraagformulier voor de projectsubsidie.