nijntje Beweegdiploma

Spelenderwijs kennis maken met bewegen

Op woensdag 1 maart heeft wethouder Gosse Hiemstra de aftrap gegeven voor het nijntje Beweegdiploma tijdens de gymles van groep 1-2 van de Bolster in Raalte. Vanaf deze week verzorgen alle combinatiefunctionarissen van Sportbedrijf Raalte de lessenreeks van het Beweegdiploma op de basisscholen waar zij de gymles geven. In totaal krijgen ca. 200 leerlingen van groep 1-2 op 8 basisscholen het Beweegdiploma aangeboden binnen een pilot die georganiseerd wordt door het Sportbedrijf.

Nijntje Beweegdiploma

Keurmerk nijntje BeweegdiplomaDe kinderen leren binnen het nijntje Beweegdiploma (een programma vanuit de KNGU) spelenderwijs in 20 lessen de basisvormen van bewegen. Als beloning krijgen ze tijdens een afsluitend spelfeest in juli het Beweegdiploma waarop staat wat ze geleerd hebben.

Sportbedrijf Raalte is gestart met deze pilot omdat de grootste motorische ontwikkeling bij kinderen plaatsvindt tussen de 2 en 6 jaar. Als kinderen vanaf 2 jaar veel en gevarieerd bewegen, leren zij hun lichaam goed te gebruiken en ontwikkelen zij de belangrijkste spiergroepen. Die spieren komen op latere leeftijd heel goed van pas. Zo is het voor hen in de toekomst makkelijker om bewegingen sneller en beter uit te voeren. De vaardigheden die kinderen op jonge leeftijd meekrijgen via de beweeglessen kunnen ze overal toepassen, ongeacht of ze gaan hockeyen, zwemmen, turnen, voetballen of spelen in de speeltuin.

Deelnemende scholen

Binnen deze pilot wordt het Beweegdiploma in eerste instantie aangeboden aan de leerlingen van groep 1-2 op de basisscholen waar de combinatiefunctionarissen de gymlessen verzorgen. Het Sportbedrijf is in overleg met de lokale gymverenigingen om te kijken of zij het Beweegdiploma binnen hun aanbod op willen nemen. Daarnaast gaat het Sportbedrijf in gesprek met de peuterspeelzalen om het aanbod ook voor de jongste leeftijd mogelijk te maken. Het doel is dat ieder kind uit de gemeente Raalte de mogelijkheid krijgt om de lessen Beweegdiploma te volgen.

De basisscholen die deelnemen aan de pilot zijn: de Bolster, de Korenbloem, de Vogelaar, Brede School Kwintijn en Oostenwind uit Raalte, de Springplank uit Heino, Bernadetteschool uit Heeten en Esmoreit uit Luttenberg.

Start nijntje Beweegdiploma

Start nijntje Beweegdiploma

Start nijntje Beweegdiploma

Start nijntje Beweegdiploma