Beweegteam Sportbedrijf Raalte

Hoe kunnen wij jou helpen?

Het Beweegteam van Sportbedrijf Raalte bestaat uit verschillende Buurtsportcoaches. Ze maken gebruik van elkaars specialismen, stimuleren gezamenlijk (school)sportactiviteiten en ondersteunen verenigingen bij zaken zoals ledenwerving. 

Heb je een vraag op het gebied van sport en bewegen? Stuur een mail naar de Buurtsportcoaches en zij helpen je verder: buurtsportcoach@sportbedrijfraalte.nl

Sportconsulenten

De sportconsulenten benader je als je meer wilt weten over sportstimulering voor 0-4 jaar of 18+. Daarnaast zijn zij het aanspreekpunt voor alle Raalter sportverenigingen. Neem contact op met een van de sportconsulenten, door op onderstaande foto te klikken.  

Iedereen die weer/meer in beweging wil komen, kan voor een gratis sportadviesgesprek contact opnemen met Brigit Trooster, die ook als Beweegmakelaar actief is in de gemeente Raalte.

Brigit.jpg Maarten.jpg

Buurtsportcoach sport en onderwijs

Een Buurtsportcoach sport en onderwijs werkt als vakleerkracht bewegingsonderwijs op een Raalter basisschool en is het aanspreekpunt voor sportverenigingen in de desbetreffende dorpskern. Heeft je sportvereniging ondersteuning nodig bij het opzetten van projecten gericht op 4-12 jarigen, of wil je vereniging een kennismakingsles onder schooltijd aanbieden? Neem dan contact op door een mail te sturen naar buurtsportcoach@sportbedrijfraalte.nl.

Gebundelde kracht met Buurtsportcoaches Fit for Life, aangepast sporten en cultuur

Het Beweegteam van het Sportbedrijf Raalte werkt zeer nauw samen met een viertal combinatiefunctionarissen die werkzaam zijn bij andere organisaties:

  • Fit for Life: Daan Koerhuis werkt als Buurtsportcoach Fit for Life ten gunste van Carmel College Salland en ROC Landstede. Hij organiseert de Fit for Life opleidingen die bestaan uit binnen- en buitenschoolse sport- en cultuuractiviteiten voor middelbare scholieren. De opleidingen zijn gericht op het verbeteren van de sociale vaardigheden.
  • Aangepast sporten: regiocoaches Kees van Hoof en Loes Boetes werken zijn gespecialiseerd in sporten voor mensen met een beperking. Zij ondersteunen alle Raalter verenigingen die iets willen op het gebied van aangepast sporten. Kees doet dit vanuit de samenwerking in de regio Deventer en Loes voor de regio Zwolle.
  • Cultuur: bij het HOFtheater werkt Mirjam Borger als combinatiefunctionaris Cultuur. Zij heeft als doel alle kinderen uit het basisonderwijs met cultuur te verbinden via zowel binnenschools als buitenschools aanbod. Hierbij betrekt zij de culturele verenigingen in Raalte.

Wil je met één van hen in contact komen? Klik dan op hun foto, om de desbetreffende persoon een mail te sturen.

Daan Koerhuis Kees.jpg Loes.jpg Mirjam.jpg