Cool 2B Fit is een leefstijlprogramma voor kinderen met overgewicht én hun ouders/verzorgers. Het hele gezin werkt op een sportieve en positieve manier aan een gezonde leefstijl.
Cool 2B Fit is 2 maart 2021 gestart. 

Cool 2B Fit

Cool 2B Fit is een sportief en positief leefstijlprogramma voor kinderen van 8 tot 13 jaar met overgewicht die zich gezonder, fitter en zelfverzekerder willen voelen. Na het succes in Olst in 2018 is Cool 2B Fit 2 maart 2021 in Raalte gestart. 10 kinderen (en gezinnen) gaan gezonder leren leven en bewegen.

Cool 2B Fit is een samenwerking tussen Sportbedrijf Raalte, een kinderfysiotherapeut van Fysiotherapie Salland, een diëtist van Diëtisten Groep NL en een GZ-psycholoog van centrum Jeugd en gezin Raalte. Zij begeleiden het hele traject kinderen én hun ouders tijdens hun deelname. Ook wordt er samengewerkt met Jeugdgezondheidszorg van GGD IJsselland en kan het project starten dankzij een opstartsubsidie vanuit Raalte Gezond.

Kinderen werken samen met hun ouders aan een gezonder gewicht en nieuwe levenstijl

Met Cool 2B Fit werkt het hele gezin op een sportieve en positieve manier aan een gezonde leefstijl. Veel bewegen, deskundige begeleiding, maar bovenal de groep stimuleert elkaar tot net dat stapje extra. Kinderen met overgewicht komen voor het programma in aanmerking. Echter is het geen afvaltraject, maar een leefstijlverandering waarin de ouders een belangrijke rol hebben. "Het mooiste van het traject vond ik de positieve benadering van alle betrokkenen. Niet alleen de kinderen krijgen goede begeleiding, als ouder heb je er ook veel aan", aldus een deelnemende ouder van Cool 2B Fit in Olst.

Buurtsportcoach Ingrid Bijker is vanuit Sportbedrijf Raalte een van initiatiefnemers van het project in Raalte. Bijker: "Je fit, zelfverzekerd en lekker voelen bereik je niet alleen door gezonde voeding of voldoende bewegen. Het is een combinatie van meerdere factoren. Door het volgen van het programma wordt het risico op gezondheidsproblemen verlaagd voor nu en in de toekomst. Het kind krijgt plezier in bewegen, voelt zicht fitter en krijgt meer zelfvertrouwen."

Overgewicht in tijden van Corona

Kinderen hebben tijdens de coronacrisis veel thuisgezeten. De Oldenzaalse fysiotherapeut Sinette Giesselink, oprichter van het landelijke Cool 2B Fit, ziet de gevolgen daarvan. Ze zegt dat kinderen deze coronaperiode een paar kilo zijn aangekomen: "Met ons project willen we aan de hand van drie pijlers: voeding, beweging en gedrag, de kinderen helpen. Het is wetenschappelijk bewezen door de universiteiten in Wageningen en Twente dat het project effectief is op het gebied van gewicht, conditie en het zelfbeeld van het kind." Voor projectgroep Cool 2B Fit uit Raalte is dit een goed moment om te beginnen met dit project en zo ook kinderen uit de gemeente Raalte te helpen. Meedoen aan Cool 2B Fit levert een gezondere leefstijl en minder overgewicht op. Enorm van belang in deze coronawinter.

Samen gezonder worden

Cool 2B Fit is 2 maart 2021 gestart met 10 kinderen. In een groep gaan ze sporten onder begeleiding van een buurtsportcoach. Tevens worden er regelmatig (online) ouder- en kinderbijeenkomsten georganiseerd. Het 1e half jaar sporten ze op dinsdag en vrijdag van 16.30 - 17.30 uur in Sportcentrum Tijenraan. Na een half jaar komen ze wekelijks bijeen om samen met de andere kinderen te sporten. Het laatste half jaar worden de kinderen en ouders/verzorgers online gecoacht. Het totale programma heeft een doorlooptijd van 1,5 jaar. Het merendeel van de kosten wordt vergoed door de zorgverzekering. Per maand wordt een ouderbijdrage van 15 euro gevraagd. 

Vragen?

Stuur een mail naar cool2bfit@sportbedrijfraalte.nl Of kijk op www.cool2bfit.nl voor meer informatie of bekijk de flyer.